Overslaan en naar de inhoud gaan

Bio-informatica is een nieuw en spectaculair vakgebied dat methoden uit de informatica gebruikt om moleculair biologische informatie (DNA, eiwitten, functies) op te slaan en te verwerken. In de bio-informatica wordt moleculaire biologie gecombineerd met informatica en programmeren. Bio-informatici zijn in staat om de benodigde informatie uit databases op te halen en deze te gebruiken om voorspellingen te doen. Als bio-informaticus zoek je naar toepassingsmogelijkheden van informatica binnen biologische/biomedische laboratoria.

Het nieuwe keuzetraject Bioinformatics for IT professionals @home richt zich op vier cruciale rollen:

 • Bioloog: De opleiding begint met een solide basis in moleculaire biologie, die essentieel zal blijken in latere stadia van het programma.
 • Informaticus: Op jouw informaticasysteem leer je alles over het opslaan, organiseren en delen van (moleculair biologische) gegevens. Daarnaast pas je Machine Learning toe op deze gegevens om biologische onderzoeksvragen op te lossen.
 • Bio-informaticus: Het grootste deel van de opleiding besteed je aan de (statistische) analyse en verwerking van biologische data. Je verwerft vaardigheden in het werken met biologische sequenties, 3D-structuren van macromoleculen en modellen van biologische systemen.
 • Programmeur: Gedurende de opleiding komen verschillende programmeertalen aan bod. Specifiek gebruik je R bij de biologische dataverwerking en ben je verantwoordelijk voor de integratie en automatisatie van bio-informatica tools met behulp van scripting in Python.

Tijdens het programma ligt er speciale nadruk op de toepassing van open source tools, zowel in een Windows- als in een Linux-omgeving. Tijdens de stage (zonder bachelorproef) wordt een laatste rol aangepakt, die van de New Young Professional, waarin meer generieke competenties van een bachelorsopleiding (zoals teamwerk, duidelijke communicatie, ...) worden nagestreefd.

De opleiding wordt volledig in het Engels via afstandsonderwijs aangeboden. De opleiding start slechts eens in de twee academiejaren. De volgende start van de opleiding is in september 2024!

bioinformatics

Jouw lesrooster

Er zijn slechts een beperkt aantal contactmomenten voor elk opleidingsonderdeel in het programma via afstandsonderwijs.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit 3 contactmomenten + een examen:

 • De contactmomenten vinden elke twee weken plaats op de campus in Brugge (België) van 18.00 tot 20.00 uur CET. Deze contactmomenten (in totaal 3) kunnen ook op afstand worden gevolgd via live streaming en worden opgenomen.
 • Na de contactmomenten wordt er een examen georganiseerd van 18.00 tot 21.00 uur CET. Voor studenten die ver van de campus wonen (bijvoorbeeld in het buitenland), bieden we de mogelijkheid om de examens ook vanuit huis af te leggen. Let op: Het afleggen van examens op afstand brengt extra kosten met zich mee!

Het volgen van de contactmomenten alleen is niet voldoende om de leerstof eigen te maken; je zult, naast de contactmomenten, zelfstandig aan de leerstof moeten werken.

students in aula

De opleidingsonderdelen worden sequentieel georganiseerd. De eerste twee opleidingsonderdelen richten zich op moleculaire biologie; daarna wisselen we af tussen bio-informatica, informatica en programmeercursussen. De volgende cursus begint pas nadat de vorige cursus is afgerond.

Al het studiemateriaal (inclusief opnames van de dagopleiding) wordt aan het begin van een cursus beschikbaar gesteld. Op deze manier kun je het studiemateriaal op je eigen tempo verwerken. Alleen het examen van elk opleidingsonderdeel vindt plaats op een vast tijdstip, kort na de contactmomenten.

Onze nieuwe, krachtige leeromgeving stelt studenten die ver van de campus wonen (bijvoorbeeld in het buitenland) in staat om deel te nemen aan alle contactmomenten en alle examens vanuit huis af te leggen. Hierdoor kan het programma volledig op afstand (@home) worden gevolgd!

Academische kalender

De academische kalender biedt een tijdschema dat belangrijke data en gebeurtenissen binnen het opleidingsprogramma uiteenzet. Het omvat doorgaans informatie over de start- en einddata van academische termijnen of semesters, vakanties, pauzes, examenperioden en andere belangrijke academische mijlpalen. De academische kalender dient als een gids voor studenten, docenten en medewerkers om hun activiteiten te plannen en te coördineren, en zorgt voor een soepele werking van de onderwijsinstelling gedurende het academisch jaar.

Bekijk de academische kalender van het bioinformatica @home programma

Bio-informatica for IT professionals via afstands­onderwijs

Als je 21 jaar oud bent, al een IT-diploma hebt behaald en al aan het werk bent (of op zoek bent naar werk), kun je je inschrijven voor het Bio-informatica for IT professionals via afstandsonderwijs (@home) programma.

Het @home trainingsprogramma is met name geschikt voor:

 • IT professionals met een diepgaande interesse in biowetenschappen, bijvoorbeeld vanwege de opkomst van technologieën zoals genomics en personalised medicine.
 • Medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging binnen de Life Sciences sector, om zo in te spelen op een groeiende vraag naar experts die zowel IT- als biologische kennis bezitten.
 • Internationale studenten met een IT-achtergrond die niet in staat zijn om naar de campus in Brugge, België te komen.

Deze opleiding is specifiek gericht op iedereen die reeds in het bezit is van een IT-diploma (bachelor of master), met kennis van Linux en webtechnologieën (HTML, CSS, PHP en/of JavaScript).

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma waarin voldoende moleculaire biologie aan bod is gekomen, dan is het "Bioinformatics for Life Sciences @home" traject iets voor jou!

Rollen binnen het opleidingsprogramma

Biologie

In de eerste twee opleidingsonderdelen word je ondergedompeld in de wereld van de moleculaire biologie. Hier krijg je de basisprincipes die je gedurende de opleiding nodig zult hebben om biologische resultaten op een correcte manier te kunnen verwerken. Na afloop zullen bouwstenen zoals nucleotiden en aminozuren, het centrale dogma van de moleculaire biologie, genexpressie en de nieuwste technologische ontwikkelingen geen geheimen meer voor je hebben!

Informatica

De informaticavakken richten zich op de toepassing van informaticatechnieken om gegevens te organiseren in databasesystemen. Hierbij komen ook belangrijke basisprincipes van FAIR en datamanagement aan bod. Later in de opleiding leer je Machine Learning-technieken toe te passen in de context van big data.

Merk op: de opleiding vereist dat je een basiskennis hebt van het Linux-besturingssysteem, omdat we voor veel analyses van het Linux-systeem gebruik zullen maken. Voor de installatie van Linux als virtuele machine worden instructievideo's voorzien.

Bio-informatica

De bio-informaticavakken bieden een overzicht van tools en technieken voor de verwerking en (statistische) analyse van biologische gegevens. Je leert om next-generation sequencing data te verwerken, moleculaire sequenties te analyseren en vergelijken in de context van evolutie, de structuren van biologische macromoleculen te modelleren, en biologische processen en pathways op systeemniveau te analyseren.

Programmeren

Waarschijnlijk heb je tijdens jouw vooropleiding al kennis gemaakt met verschillende (object-georiënteerde) programmeertalen. Tijdens de opleiding zetten we in op de integratie en automatisatie van bio-informaticatools door middel van scripting in Python, en op de analyse en visualisatie van biologische gegevens met de statistische programmeertaal R.

Merk op: de opleiding vereist dat je een basiskennis hebt van webtechnologieën (HTML, CSS, PHP en/of JavaScript). Het programmeren van een webinterface voor een (bio-informatica) analyse is een belangrijke eindcompetentie, maar komt in dit keuzetraject niet meer aan bod in de opleiding.

Opleidings­programma Bio-informatica for IT professionals @home

Wie de opleiding start in september 2024, kan deze in 2 jaar of 4 semesters afronden.

Bekijk het opleidingsprogramma

Omdat de opleiding slechts om de twee academiejaren begint, kun je de opleiding niet in september 2025 starten.

Toelatings­voorwaarden

Diplomavereisten

Iedereen die in het bezit is van een diploma hoger onderwijs waaruit blijkt dat kennis van Linux en webtechnologieën (HTML, CSS, PHP en/of JavaScript) aanwezig is op minstens bachelorniveau (Toegepaste informatica, Elektronica-ICT ...), kan inschrijven voor deze bachelor-na-bachelor in de Bio-informatica. Als je een buitenlands diploma hebt, moet het niveau equivalent zijn aan een Europees bachelordiploma.

 • Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma waarin voldoende moleculaire biologie aan bod is gekomen, dan kan je inschrijven voor het "Bioinformatics for Life Sciences @home" traject.
 • Inschrijving via een creditcontract is mogelijk als je niet over de nodige voorkennis van Linux en webtechnologieën beschikt.
 • Er is geen voorkennis van moleculaire biologie vereist, maar we verwachten wel een grote interesse in biowetenschappen.

Taalvoorwaarden

De opleiding wordt volledig in het Engels aangeboden, waardoor een bewijs van voldoende kennis van het Engels vereist is.

 • Wie in het bezit is van een diploma secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse overheid (uitgezonderd BSO en CVO), voldoet aan de taalvoorwaarden.
 • Indien je over een ander secundair diploma beschikt, kan je jouw kennis van het Engels op een andere manier aantonen. De verschillende soorten bewijsstukken zijn te vinden in het Onderwijs- en examenreglement.

Boeken, laptop en (legale) software

Alle opleidingsonderdelen worden vergezeld door een schriftelijke syllabus en/of presentaties, die gratis beschikbaar worden gesteld via de elektronische leeromgeving. Je kunt dan zelf beslissen of je het studiemateriaal wilt afdrukken of niet. Daarom hoef je geen boeken te kopen.

In veel opleidingsonderdelen werken we met het Linux-besturingssysteem, dat we installeren als een virtuele machine in Windows. Deze installatie vereist niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid (snelle) schijfruimte, maar ook resources om soepel te kunnen draaien.

De laptopvereisten zijn te vinden via deze koppeling. Je kunt ervoor kiezen om een laptop via Howest aan te schaffen of zelf op zoek te gaan naar een laptop met vergelijkbare specificaties.

Bij inschrijving bij Howest betaalt elke student voor legale software. Dit softwarepakket omvat onder andere een licentie voor Windows 11, meerdere licenties voor Microsoft Office en een licentie voor antivirussoftware.

De bio-informatica-software die we tijdens het academiejaar installeren, is open source en daarom gratis. Deze software wordt gedownload en geïnstalleerd tijdens de lessen.

Net zoals een laborant een witte labojas draagt, heeft een bio-informaticus een goede laptop nodig!

bioinformatics

Wat is afstands­onderwijs?

Afstandsonderwijs of @home is een trainingsvariant met een minimum aan op locatie gebaseerde leersessies en evaluatieactiviteiten, waarbij de student maximale flexibiliteit krijgt om de beoogde leerresultaten te behalen. Een verminderde studielast stelt de student in staat om dit opleidingsprogramma te combineren met een (voltijdse) baan.

Met behulp van een krachtige leeromgeving en aangepast studiemateriaal, zoals opnames, wordt de student ondersteund in zelfgestuurd leren in de vorm van begeleide zelfstudie. Een overzicht van de cursusinhoud wordt gegeven tijdens het beperkte aantal contacturen, waarna de student afhankelijk is van online ondersteuning (via discussiefora, e-mail of chat) om door het cursusmateriaal te vorderen.

Infodagen
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus