Overslaan en naar de inhoud gaan

TESTEREP

Hoe evolueerde het Vlaamse kustlandschap de afgelopen 5000 jaar op zee en op land? Welke gebieden raakten overstroomd en geërodeerd bij stormvloeden? Welke archeologische sporen van vroegere bewoning en exploitatie liggen bewaard op land en in zee?

Deze vragen wil een interdisciplinair team van onderzoekers van de VUB, KU Leuven, Howest en VLIZ beantwoorden in ‘Testerep’. Het project dankt zijn naam aan het deels door de zee verzwolgen schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene.

Daarom zal de wetenschappelijke data en kennis verworven binnen het project doorstromen naar diverse belanghebbenden uit het beleid, de bedrijfswereld en het brede publiek. De projectpartners zetten sterk in op de vertaling van de opgedane kennis naar visualisaties en communicatieproducten. Testerep kan het brede publiek sensibiliseren rond kustdynamiek en kwetsbaarheid, toerisme stimuleren, erfgoedbeheer ondersteunen en inzichten leveren voor een duurzaam kustmanagement.

'Testerep: De evolutie van het Vlaamse kustlandschap (5000 BP - nu)' is onderdeel van het SBO programma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en loopt van 1 oktober 2021 tot 30 september 2025.