Overslaan en naar de inhoud gaan

PROFLEX

Dit projectvoorstel wil een betaalbare energietransitie mogelijk maken voor laagspanningsklanten in een ruimere omgeving, zoals een wijk.

Door de toenemende groei van weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen bij klanten met een aansluitcapaciteit lager dan 56kVA én de sterk stijgende elektrificatiegraad door warmtepompen, elektrische voertuigen,… stijgt ook de noodzaak voor extra flexibiliteit (manier om verbruik en opbrengst zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen - hoe stuur je een warmtepomp als het mooi weer is of als de energieprijzen laag zijn?). Europa dringt erop aan om die flexibiliteit ter beschikking te stellen via het laagspanningsnet.

Zo zal onderzocht worden hoe flexibiliteit als extra dienst kan worden aangeboden door energieleveranciers op een energiemanagementsysteem (EMS) in een gebouw. Zo zal het extra verdienmodel dat hierdoor ontstaat, gevaloriseerd worden. Voorspellende AI-modellen zullen hier een belangrijke ondersteunde rol spelen. Dit alles zal in samenwerking met het werkveld in realistische use cases gevaloriseerd worden om de haalbaarheid te evalueren.