Overslaan en naar de inhoud gaan

HA in beleid

Door de stijgende vergrijzing en bijbehorende maatschappelijke uitdagingen wint het inzetten op gezond en actief ouder aan belang. Lokale overheden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het voeren van een leeftijdsvriendelijk beleid.

Dit project wil lokale besturen ondersteunen in de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeente aan de hand van een methodiek gebaseerd op het age-friendly cities framework van de WHO. Dit framework wordt vertaald naar de Vlaamse context en zal bestaan uit een digitale screenings- en monitoringstool. Op basis van de beschikbare data zal die tool een scan maken van de leeftijdsvriendelijkheid van de gemeente met daaraan gekoppeld een actieplan.

Aan de hand van literatuurstudie, desk research en bijkomend praktijkgericht onderzoek bij lokale overheden en relevante werkveldpartners wordt een proof of concept (POC) ontwikkeld van de screenings- en monitoringstool. Vervolgens worden die in twee proeftuingemeenten uitgetest en geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan de methodiek ruimer verspreid worden en kunnen lokale overheden verder begeleid worden om met de methodiek aan de slag te gaan.