Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt het opleidingsaanbod van Howest verder uitgebreid. In september komen er in één keer vier nieuwe opleidingen bij (drie bachelors en één graduaat). De nieuwe opleidingen zijn stuk voor stuk toekomstgericht en bieden antwoorden op een uitgesproken vraag van het werkveld.

  1. Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (Kortrijk)
  2. Bachelor Human Resources Management (Brugge)
  3. Bachelor Built Environment (Kortrijk)
  4. Graduaat Travel Support (Kortrijk)

Bachelor Sociale Readaptatie­wetenschappen (Kortrijk)

In Kortrijk wordt vanaf september de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and Youth Studies) ingericht.

Curriculumverantwoordelijke Nele Gentier: “Het belang van profielen die opgeleid zijn om te werken op maat van kinderen en jongeren blijkt elke dag uit de actualiteit. Denk maar aan de verdubbeling ten opzichte van vorig jaar van het aantal leerlingen dat van school gestuurd wordt, de stijging van (cyber)pestgedrag of de crisis in de kinderopvang. We krijgen daarnaast ook sterke signalen vanuit het werkveld dat er dringend nood is aan extra jeugdprofessionals. Vanuit de jeugdhulp bijvoorbeeld, waar wachtlijsten, te weinig middelen en vacatures die niet ingevuld raken ertoe leiden dat de meest kwetsbare kinderen en jongeren geen ondersteuning krijgen of te laat worden geholpen.”

In deze nieuwe bacheloropleiding worden studenten opgeleid om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun vragen en uitdagingen in het opgroeien, ze te versterken in hun eigen krachten en in het creëren van een optimale omgeving hiervoor. Met hun diploma zullen deze breed inzetbare jeugdprofessionals aan de slag kunnen in meerdere sociaal-pedagogische knelpuntberoepen waarbij gewerkt wordt met kinderen en jongeren (van -9 maanden tot 25 jaar) in en met hun context.

Meer informatie opleidingspagina

Verf raam jongen
Student en lector werken samen.

Bachelor Human Resources Management (Brugge)

De bacheloropleiding Human Resources Management wordt ingericht in Brugge vanuit een duidelijke maatschappelijke nood en vraag vanuit het werkveld. Aan Howest loopt al langer het graduaat HR-Support, maar dankzij de nieuwe bachelor wordt het hr-aanbod verder versterkt.

Curriculumverantwoordelijke Jochen Delrue: “Organisaties staan voor grote uitdagingen gezien de krapte aan goede medewerkers, de vraag naar anders werken, de aandacht voor work-life balance… Elk talent juist inzetten in de organisatie is dan ook essentieel. Hiervoor zijn goed opgeleide en hands-on hr-professionals nodig die de noden van de organisatie én die van de medewerkers met elkaar in balans brengen. Vanaf september 2023 zullen we deze profielen klaarstomen in de driejarige bacheloropleiding HRM.”

Human Resources Management mikt op teamplayers die voor en met mensen willen werken en het maximum willen halen uit de talenten van elke medewerker. Met hun bachelordiploma op zak kunnen deze allround hr-professionals aan de slag in zowel brede hr-functies binnen kleine of middelgrote organisaties als in specifieke hr-functies binnen grotere organisaties in de profit- en non-profitsector.

Meer info op de opleidingspagina

Bachelor Built Environment (Kortrijk)

De nieuwste Howest-campus The Penta in Kortrijk wordt vanaf september 2023 de thuishaven van een nog nieuwere en unieke bacheloropleiding: Built Environment.

Opleidingscoördinator Nikolaas Boucquey: “Deze bachelor is uniek in Vlaanderen, maar intussen wel ingeburgerd in de ons omringende landen. Ook in ons land vroeg het werkveld steeds nadrukkelijker om een opleiding voor circulaire stadsbouwers die alle specialisten binnen een bouwproject kunnen verbinden om samen te bouwen aan de duurzame verandering van de gebouwde omgeving van morgen. Die gaat van gebouwen over groene ruimte tot volledige dorpen, buurten en steden.”

“Kort samengevat speelt de nieuwe opleiding in op twee uitdagingen: de uitdagingen van het klimaat en het leefbaar maken van de gebouwde omgeving”, vult algemeen directeur Lode De Geyter aan.

Built Environment richt zich tot iedereen die wil meebouwen aan een duurzamere leefomgeving en daarbij circulariteit, energietransitie, bouwshift of klimaatadaptatie eerder als uitdagingen dan als obstakels ziet. Afgestudeerde bachelors in de Built Environment zullen het verbindende element vormen tussen de verschillende actoren die bij ruimtelijke ordening, bouwprojecten en duurzaamheid betrokken zijn. Als dé circulaire stadsbouwers zullen ze mee uittekenen hoe we straks wonen en leven in de stad van morgen. Ze zullen aan de slag kunnen bij (bouw)bedrijven, studiebureaus, de overheid of projectontwikkelaars.

Lees ook het uitgebreid persbericht over deze unieke opleiding

Meer info op de opleidingspagina

The Penta - Conceptueel wedstrijdontwerp van Thomas Rau
Studenten Toerisme en Recreatiemanagement met lesgever aan de Broeltorens in Kortrijk

Graduaat Travel Support (Kortrijk)

De nieuwe graduaatsopleiding Travel Support zal hands-on travel agents klaarstomen die meteen inzetbaar zijn in een reisbureau, als eerste contact tussen de klant en het reiskantoor. Als oplossingsgerichte reisadviseurs zullen ze droomreizen voor hun klanten leren plannen, die leren overbrengen en ze administratief leren afhandelen en opvolgen.

Opleidingscoördinator Jan Dauwe: “Met deze opleiding spelen we volop in op de actualiteit. Toerisme is booming business en reisagent staat niet toevallig op de nieuwste lijst met knelpuntberoepen. Met dit graduaatsdiploma zullen onze reisagenten van de toekomst zo aan de slag kunnen in eender welk reisbureau, in toeristische accommodaties of aan het onthaal van vakantieparken en resorts.”

Howest is de enige hogeschool in West- en Oost-Vlaanderen die deze toeristische opleiding inricht. Travel Support mikt op sociaal ingestelde, open-minded en klantgerichte studiekiezers die houden van reizen en hun klanten willen ontzorgen door ze kant-en-klare droomreizen voor te stellen.

Meer info op de opleidingspagina

Alle bachelor- en graduaatsopleidingen van Howest – en dus ook de 4 nieuwe – worden op de infodag van 1 juli voorgesteld op de campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.