medewerker Howest International Office

medewerker Howest International Office

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Verlenging/benoeming is mogelijk.

Het 70% jobvolume kan, indien je een 90% opdracht wenst, uitgebreid worden met 20% op tijdelijke basis (vervangopdracht).

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je versterkt de werking internationalisering van Howest, met zwaartepunt bij informatie- en toelatingsprocedure, onthaal en integratie van de internationale studenten van Howest Brugge. Je werkt hoofdzakelijk vanuit de campus in Brugge en werkt nauw samen met de verschillende opleidingen, de diensten Studentenvoorzieningen, Financiën, Studentenadministratie, en met externe partijen.

Je taken omvatten onder meer:

1. ondersteuning en begeleiding van de internationale applicants en de Engelstalige opleidingen bij de toelatingsprocedure van internationale diplomastudenten:

° Je geeft algemene inlichtingen en beantwoordt specifieke bezorgdheden en vragen m.b.t. studeren in België en aan Howest.
° Je staat in voor administratieve controle van diplomavereisten, legalisatie en taalvoorwaarden. Je ondersteunt de toegelaten applicants bij hun visumprocedure en de “blocked account” procedure.
° Je verzorgt externe en interne communicatie omtrent “admissions” naar kandiderende studenten, lectoren, coördinatoren internationalisering, studentenadministratie, opleidingen, … Je maakt hierbij ook gebruik van social media en neemt deel aan infodagen/momenten van de hogeschool
° Je volgt de voortgang van de dossiers op, rapporteert erover en doet voorstellen voor verbetering.
° Je overlegt samen met de stafmedewerker International Recruitment en je collega International Admissions Officer periodiek met interne stakeholders om het proces rond de admissions van internationals continu te optimaliseren, en borgt samen de implementatie en opvolging van de specifieke Admissions Software.
° Mogelijks neem je deel aan (online) internationale rekruteringsbeurzen.

2. uitbouwen van de Global Community (=GC) werking van Howest Brugge:

° Je organiseert en verzekert, campusbreed, het onthaal van de internationale diplomastudenten en een vlot verloop van alle administratieve procedures, informatiestromen en formaliteiten die bij hun Study@Howest komen kijken
° je organiseert en verzekert, campusbreed, de optimale integratie van de internationale diplomastudenten in de Howestbrede Community (i.e. met lokale studenten, uitwisselingsstudenten en lectoren/personeel) en ruimere omgeving.
° je vormt het eerste aanspreekpunt voor de internationale diplomastudenten, waarbij je hen oplossingsgericht bijstaat bij de zeer uiteenlopende kwesties die ze aanbrengen, en waar nodig doorverwijst voor deskundig advies/hulp.
° samen met de Global Community Manager van Howest Kortrijk ontwikkel en implementeer je een instellingsbrede strategie & werking inzake global community management
° Je coördineert de GC-taken in nauwe samenwerking met de campuscoördinator INT, de opleidingen, diverse diensten, de STUVO-collega's en externe actoren zoals Stad Brugge, ...

3. algemene ondersteuning van de Dienst Internationalisering

 

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je hebt een bachelordiploma met affiniteit voor organisatie, administratie, en menselijke omgang in een internationale context.

Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.  Bijkomende functionele talenkennis vormt een meerwaarde.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent klantgericht, hebt een studentgerichte houding, een luisterend oor en maturiteit in de menselijke omgang
 • Je bent internationaal en intercultureel competent
 • Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling. Activiteiten voor en vragen van internationale studenten vallen nl. ook buiten de traditionele werkuren (waarbij compensatie op andere momenten uiteraard kan)
 • Je bent stressbestendig, en kan discreet en professioneel omgaan met informatie.
 • Je bent probleemoplossend ingesteld
 • Je kan mensen overtuigen en enthousiasmeren
 • Je werkt met precisie en aandacht voor detail
 • Administratie, administratieve processen en procesmatig denken zijn aspecten van de job die jou aanspreken
 • Je vertoont eigenaarschap bij het uitvoeren van jouw taken en kan zelfstandig je werk organiseren
 • Je hanteert vlot sociale media / digitale communicatiekanalen
Ervaring

Ervaring met werken in een gelijkaardige functie of in een internationale omgeving is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabelle Pertry – diensthoofd internationalisering Howest

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de week van 10 oktober op volgende locatie: Howest Algemene Diensten, Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers