Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

Medewerker studiecoach

Locatie Campus Kortrijk Weide Locatie Campus Buda Locatie Campus The Square Barema B21 Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 19/05/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Als lid van het team studiecoaches sta je in voor het uitvoeren van diverse ondersteuningstaken met het oog op studievoortgang t.b.v. studenten en opleidingen in Kortrijk.

 • Je adviseert studenten inzake studiekeuze in functie van (her)oriënteren.
 • Je coacht studenten op vlak van leerstrategieën, motivatie en sturingsgedrag.
 • Je ondersteunt studenten bij de aanvraagprocedure bijzondere statuten en redelijke aanpassingen en volgt deze op.
 • Je analyseert begeleidingsbehoeften van, ontwerpt en voert begeleidingssessies uit voor studenten met specifieke noden.
 • Je ondersteunt de studiebegeleiding binnen de opleidingen.
 • Je streeft naar maximale autonomie, participatie en empowerment bij de student.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Diploma bachelor in het studiegebied sociaal-agogisch werk (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie), gezondheidszorg (ergotherapie, logopedie) of onderwijs.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent overtuigd van de diversiteits- en inclusiegedachte en draagt dit ook uit in de functie.
 • Je bent sociaal vaardig, communicatief en streeft naar positieve samenwerking.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent creatief en ondernemend en beschikt over organisatietalent.
 • Je bent studentgericht en diplomatisch.
 • Je staat open voor een divers studentenpubliek.
 • Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden, je werkt punctueel en nauwgezet.
 • Je beschikt over het vermogen om op korte termijn kennis op te bouwen over aspecten van studiemethode en studieplanning, over het onderwijsaanbod in Vlaanderen, over studentenkenmerken, in het bijzonder over verschillende functiebeperkingen en de impact ervan op het leren en leven.

Ervaring

Relevante ervaring in het (hoger) onderwijs of het coachen van een divers (studenten)publiek of inclusief onderwijs strekt is een grote meerwaarde.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 17/06/2024 of zo snel mogelijk tot en met 24/12/2024 omwille van een zwangerschapsvervanging.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personen met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote – coördinator sociaal beleid Howest

Ria.vermote [at] howest.be (Ria[dot]vermote[at]howest[dot]be)

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be (luc[dot]verhalle[at]howest[dot]be)

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 19/05/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het cv en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 27/05/2024, vanaf 10.00 op volgende locatie: Kortrijk, campus Kortrijk Weide, The Penta

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject