Medewerker Leven Lang Leren

Medewerker Leven Lang Leren

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest versterkt de dienst onderwijs afdeling Leven Lang Leren en Howest Academy met een stafmedewerker die instaat voor de ondersteuning van opleidingen op het vlak van Leven Lang Leren product-ontwikkeling, onderzoek en marktanalyse , administratie, kwaliteitszorg en organisatie.

Als stafmedewerker neem je drie verschillende rollen op.

In de rol van onderzoeker ben je op de hoogte van maatschappelijk relevante trends op het vlak van learning & development voor professionals en het aanbod Leven Lang Leren van opleidingsverstrekkers.
Je doet onderzoek naar nieuwe onderwijsvormen die het best aansluiten bij de dolegroep van LLL.
Je verzamelt  good (e-learning) practices voor professionals en zoekt steeds naar cross-horizontale samenwerkingen met oog op een efficiënt en effectief onderwijsaanbod i.k.v. een breed Leven Lang Leren aanbod.

Je neemt een ondersteunende rol op in het borgen en correct administreren van bestaande vervolgopleidingen volgens de bestaande procedures.  Je bewaakt en update de vertaling van de onderwijsregelgeving naar interne operationele regelgeving (studentenadministratie, financiële procedures, opleidingscheques, ..).

In de rol van  organisator kun je optreden als projectverantwoordelijk voor diverse interne en extern gesubsidieerde Leven Lang Leren projecten. Je plant je werk zelfstandig en pakt uiteenlopende vragen/projecten aan in functie van te behalen milestones, opgelegde deadlines en opportuniteiten.
Je organiseert de implementatie van  een bestaand systeem van kwaliteitszorg en volgt op. Je koppelt de alumniwerking aan de Howest Academy en benadert deze doelgroep vanuit een aantrekkelijk aanbod LLL.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma met affiniteit met learning & development.
 • Kennis van of interesse in digitale didactiek strekt tot aanbeveling.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent geboeid door de digitale transformatie in het onderwijs
 • Je bent in staat mee te werken aan veranderingsprocessen.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan zelfstandig werken alsook samenwerken in teamverband.
Ervaring
 • Ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in hoger of volwassen onderwijs is een plus.
Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’Hulster – directeur onderwijs en internationalisering

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek tweede helft augustus.

Info howest