Howest vacature

AI & Data Engineer

AI & Data Engineer

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/04/2021 tot en met 31/10/2022.  Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je komt terecht in één van de meeste innovatieve, toepassingsgerichte onderzoeksgroepen van Vlaanderen, het MCT Research Lab van Howest. Samen met je vijf andere collega’s duik je diep in de nieuwste Big Data, Machine learning en AI technologie.

Je zoekt uit hoe Vlaamse bedrijven het beste deze technologie kunnen gebruiken en helpt mee het nieuwe curriculum van o.a. de onderwijsopleiding Multimedia & Creative Technologies (MCT) vorm te geven. Concreet doe je dit door je licht op te steken in de nationale en internationale community, en zelf proef opstellingen werkende te krijgen. Je hebt zelf ruimte om je dag in te delen en je kan gebruik maken van zeer geavanceerde technologie i.s.m. o.a. ML6, Google, Picanol en vele andere. Je bent bereid om je bevindingen om te zetten in presentaties voor bedrijven/studenten en een (online) cursus. 

Profiel

Vereist diploma

 • Masterdiploma in de statistiek, computerwetenschappen of Industrieel Ingenieur of gelijkwaardig
 • Bachelor MCT of andere IT Bachelor

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Vereiste kennis

 • Een basiskennis statistiek is onontbeerlijk
 • Ervaring met ETL & data mining, relationele databases, Machine learning, NoSQL of Big Data technologie is een pluspunt
 • Kennis van Python programmering is ook een pluspunt
 • Een goede kennis van Linux en/of Cloud platformen is belangrijk
 • Goede kennis van Engels is belangrijk
 • Kennis van het aanvragen van subsidiedossiers is een pluspunt
 • Je presenteert graag je bevindingen aan een groot publiek van IT studenten tot professionals

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.
Ervaring

Nuttige beroepservaring en/of ervaring met projectwerk is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Pieter Bovijn – onderzoekscoördinator MCT

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 24/02/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 25 februari op de campus in Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel