Howest vacature

Lector Industrial Design

Lector Industrial Design

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/03/2021 tot en met 31/08/2021. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

De opleiding Industrieel Productontwerpen werft een nieuwe collega-lesgever 100% aan. Het doel is om ons team te versterken met competenties rond nieuwe trends zoals AI & data-driven design, circulariteit en duurzaamheid, product-services, experience en UX-design, …

Je werkt in de maker spaces van het Industrial Design Center in Kortrijk, en komt terecht in een multidisciplinair team van lectoren, onderzoekers en dienstverleners. In duo-teaching met collega’s leer je snel de ins & outs van onze opleiding kennen.

Op basis van jouw profiel en interesse krijg je van bij de start mee inspraak in de verschillende ontwerpvakken die je zal ondersteunen en ontwikkelen.

Je interesses en ontwerpsterktes kunnen bijvoorbeeld liggen bij:

 • Nieuwe technologie: AI & data-driven design
 • Circulariteit & duurzaamheid: productieprocessen, materiaalverwerking, nieuwe materialen, business modellen, …   
 • De (eind)gebruiker: experience design, interaction design, user interface design, product-service systems, UX…    
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • je hebt een bachelor of master behaald in een ontwerpgerelateerde discipline. Je hebt affiniteit met  industrieel (product)ontwerpen, productontwikkeling, ontwerp- en productietechnologie, interieurvormgeving of -architectuur.
 • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen. Engelstalig lesgeven schrikt jou niet af.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een probleemoplosser en een maker, vlot vertrouwd met een ruime set aan ontwerptools zoals fysiek en digitaal prototyping, visualisatie, 3D-modeling, CAD, VR, …
 • Je hebt een passie voor ontwerpen en technologie.
 • Je bent een hands-on persoon die opleeft bij teamwerk
 • Je bent toegankelijk en aanspreekbaar voor studenten.
 • Je kunt zelfstandig werken, bent proactief en stipt.
 • Je hebt een bepaald netwerk in de industrie.
 • Je hebt een brede interesse in onderwijs. 
 • Notie hebben van onderwijsvormen en onderwijsvernieuwing is een meerwaarde.
Ervaring

Wij zoeken bij voorkeur iemand die de laatste jaren een sterk portfolio heeft ontwikkeld in de bedrijfswereld en zijn of haar toegepaste ervaring kan delen met studenten en de opleiding.  

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Becky Verthé – opleidingscoördinator Industrieel Productontwerpen

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 07/02/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 11/2/2021, om 17u30 op volgende locatie: Industrial Design Center, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Info howest