Howest vacature

Projectmanager DAE research

Projectmanager DAE research

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 22/12/2020 tot en met 31/12/2021. Verlenging is mogelijk in functie van timing van het project.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Binnen de toegepaste onderzoeksgroep Digital Arts & Entertainment werk je mee in een ondersteunende coördinerende rol aan projecten die opgesteld worden in samenwerking met organisaties uit het werkveld. De focus van de onderzoeksgroep is meerledig:

 • trendwatching en testing van nieuwe game technologie
 • game technologie via toegepast onderzoek en demonstrators/proof of concepts zo breed mogelijk inzetten in diverse sectoren zoals bv machinebouw, industrie 4.0, sport, zorg, medisch, brandweer/politie, mode, cultuur, …

De voornaamste opdrachten zijn:  

 • Je ondersteunt binnen de onderzoeksgroep zowel projecten van de onderzoekscel DAE research.
 • Je helpt actief mee om de vertaalslag van de noden van werkveld partners uit diverse sectoren uit te werken naar een actieplan voor de projectmedewerkers en geeft actief input voor projectvoorstellen en subsidiedossiers.
 • Je communiceert en rapporteert aan de stakeholders die bij elk project betrokken zijn.
 • Je vertaalt de lange termijn planning een wekelijkse planning voor de projectmedewerkers.
 • Je volgt de voortgang en rapportage van de aan jou toegekende projecten op via vaste overlegmomenten met de projectmedewerkers en kan ingrijpen en bijsturen wanneer nodig.
 • Je helpt mee met de praktische dagelijkse organisatie van demo’s, workshops en evenementen.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma met een technische / IT gerelateerde achtergrond.
 • Kennis van de volledige Game Production pipeline en VR/AR is een pluspunt.
 • Kennis van game engines en/of programmeer kennis  (C++, C#) is een pluspunt.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan een divers team van game programmeurs, 3D artiesten en onderzoekers coachen, motiveren en aansturen in dagelijkse werking.
 • Je bent vlot in de omgang, zowel met collega’s als externe partners.
 • Je bent in staat om je eigen werk kritisch te reflecteren.
 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten en deadlines.
 • Je kan een planning opstellen, bijstellen en uitvoeren.
 • Je kan een budget voor een nieuw project inschatten en beheren.
 • Je kan nauwgezet resultaten / kpi’s beheren en rapporteren.
 • Je bent een pro-actieve communicator.
 • Je bent ondernemend, werkt klant- en  resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken.
 • Je hebt interesse voor nieuwe technologieën binnen de games-, animatie- en  VFX-industrie en volgt deze binnen jouw niche internationaal op.
 • Je schrikt er niet voor terug om aan de slag te gaan met steeds vernieuwende technologie.
Ervaring

Je hebt minstens een eerste ervaring achter de rug met begeleiden van game technologie / IT gerelateerde projecten.

Ervaring met subsidiedossiers indienen/opvolgen is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Vermeulen – research manager

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 06/12/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de week van 7 december. Kandidaten worden tijdig op de hoogte gebracht of het gesprek fysiek kan doorgaan of online wordt georganiseerd.

Info howest