Howest vacature

Admissions Officer

Admissions Officer

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 04/01/2021 tot en met 31/12/2021. Verlenging, omzetting naar statutair ambt en latere benoeming zijn mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, de hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met ruim 8000 studenten en ongeveer 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Als Admissions Officer sta je -vanuit de campus Algemene Diensten in Kortrijk - samen met de Stafmedewerker International Recruitment mee in voor het ondersteunen en begeleiden van internationale studenten en opleidingen bij de toelatingsprocedure van internationals. Als Admissions Officer heb je een gevarieerd takenpakket:

 • Je geeft algemene inlichtingen en beantwoordt specifieke bezorgdheden en vragen m.b.t. studeren in België en aan Howest. Specifieke opleidingsgebonden vragen m.b.t. curricula, begeleiding, kalender kan je doorsturen naar de betrokken opleidingen.
 • Je staat in voor administratieve controle van diplomavereisten, legalisatie en taalvoorwaarden. Specifieke vragen inzake faciliteiten, betalingen en accommodatie kan je samen met de dienst Studentenvoorzieningen beantwoorden.
 • Je verzorgt interne communicatie omtrent “admissions” naar studenten, lectoren, studentenadministratie, opleidingen, … Je maakt hierbij gebruik van social media, brochures, …
 • Je organiseert samen met de stafmedewerker International Recruitment een periodiek overleg met interne stakeholders om het proces rond de admissions van internationals continu te optimaliseren.
 • Je borgt samen met de stafmedewerker International Recruitment de implementatie en opvolging van specifieke Admissions Software.
 • Je rapporteert de voortgangsopvolging van de dossiers en doet voorstellen voor verbetering.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor diploma met affiniteit voor administratie en procesoptimalisatie
 • Je hebt een goede kennis van MS Office en bent vlot in nieuwe pakketten.
 • Je hebt een goede Engelse kennis om internationals mondeling en schriftelijk te woord te staan via allerhande online tools.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent stressbestendig, werkt nauwgezet en kan discreet en professioneel omgaan met informatie.
 • Je neemt jouw tijd om te luisteren naar interne partners om ook te horen wat niet uitgesproken wordt.
 • Je bent klantgericht.
Ervaring

Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie en hebt de maturiteit om om te gaan met mensen.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Elena Smirnova – Stafmedewerker International Recruitment

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 06/12/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectiegesprekken zullen doorgaan in de week van 7 december. Kandidaten worden tijdig op de hoogte gebracht of het gesprek fysiek (op campus in Kortrijk) of online zal georganiseerd worden.

Info howest