Howest zoekt medewerker projectadministratie

Medewerker projectadministratie

Medewerker projectadministratie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 04/01/2021 tot en met 30/09/2021.

 De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als medewerker projectadministratie ga je aan de slag binnen het project ‘VAN COVID NAAR OVIT: ONDERWIJS EN VORMING IN TRANSITIE’.
Dit project ondersteunt onderwijsinstellingen en bedrijven in de zoektocht naar digitale oplossingen en vernieuwingen in functie van afstandonderwijs, blended onderwijs, telewerken,...
Deze ondersteuning is zowel inhoudelijk als technisch door het bieden van advies, opleidingen, technische ondersteuning als ook het ter beschikking stellen van experimenteerruimtes en een uitleensysteem.

Je maakt deel uit van een dynamisch, enthousiast en multidisciplinair team met expertise in onderwijskunde, digitale didactiek, EdTech, bedrijfsinnovaties.

Je  staat in voor de administratieve opvolging van het project, de communicatie met de doelgroep, de bekendmaking van het aanbod en de administratieve opvolging van het uitleensysteem. Je werkt nauw samen met de teamleden die het aanbod uitwerken en de teamleden die technische ondersteuning bieden bij het uitleensysteem.

Met deze job zet je de schouders onder een project dat inspeelt op enkele brandend actuele uitdagingen, je geeft leerkrachten, directies, scholen en bedrijven een houvast en richting in het voor hen soms moeilijk te overziene aanbod aan technische mogelijkheden en help hen snel tot een geschikte oplossing te komen.

Je werkt in innovatieve omgevingen waaronder de Mind- and Makerspace Brugge en de Howest EdHub (innovatieve en adaptieve leeromgeving) en hebt een breed team aan collega’s om op terug te vallen.

Volgende boeiende opdracht wacht onze medewerker projectadministratie:

 • Je staat in voor het administratief beheren en opvolgen van het uitleensysteem.
 • Je zet samen met het team een communicatiestrategie op en rolt deze uit.
 • Je verzorgt de planing en het agendabeheer in functie van de experimenteerruimtes.
 • Je volgt de aankoop van materiaal en facturatie administratief op.
 • Je maakt het aanbod van dit project gekend bij de doelgroepen en volgt inschrijvingen en aanvragen op.
Profiel

Vereist diploma en kennis

Je beschikt over een graduaats- of bachelordiploma met een administratieve focus.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je houdt van een duidelijk overzichtelijke administratie.
 • De courante office toepassingen kennen voor jou geen geheimen.
 • Je bent een vlotte en klantgericht communicator.
 • Je hebt inzicht in communicatiestrategieën en kan vlot overweg met diverse sociale media platformen (facebook, linked-in, instagram).
 • Je maakt overzichtelijke planningen op en houdt van een overzichtelijk agendabeheer.
Ervaring

Ervaring is geen vereiste, maar wel een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tijs Verbeke – coördinator Mind- and Makerspace Brugge
tijs.verbeke@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 30/11/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek dat plaats vindt op 10/12/2020.

Info howest