Howest zoekt onderzoeker online hulpverlening

Onderzoeker / lector online hulpverlening

Onderzoeker / lector online hulpverlening

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2021.
Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie.

Samen met interne en externe collega’s ontwikkel je mee de ‘appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid’.

Je begeleidt bachelorproefprojecten waarin studenten kwaliteitsvolle apps voor die appstore selecteren en beschrijven.

Je verkent onderzoeks-, vormings- en procesbegeleidingsopportuniteiten rond online hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg.

Je bouwt expertise op rond online hulpverlening en enthousiasmeert het opleidingsteam tot verdere innovatie.

Je investeert in teamoverleg om de onderlinge afstemming te versterken en om online hulpverlening/apps in het onderwijs te integreren.

Je rapporteer aan de onderzoekscoördinator en het team van Toegepaste Psychologie.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je bent bij voorkeur Master in de Klinische Psychologie, met bijkomende specialisatie in de geestelijke gezondsheidszorg.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent vertrouwd met de praktijk van geestelijke gezondheidszorg, en weet welke plaats apps/online hulpverlening daarin (kunnen) hebben.
 • Je bent op de hoogte van de structuur van de geestelijke gezondheidszorg en beschikt over een professioneel netwerk binnen de nulde en eerstelijnszorg
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van studenten en het opzetten van bachelorproefprojecten.
 • Je hebt ervaring in het geven van trainingen aan collega’s, studenten en hulpverleners.
 • Je kan je vlot inwerken in (nieuwe) onderwerpen.
 • Je bent in staat om technische innovaties op een begrijpbare manier uit te leggen aan collega’s, studenten en hulpverleners
 • Je bent gebeten door praktijkgericht onderzoek en wil je er verder in verdiepen.
 • Je bent mediawijs en -vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen (waaronder ook apps, chatrooms, beeldbellen, enz.).
 • Je kan zelfstandig werken maar bent tevens een sterke samenspeler en netwerker.
 • Je kan collega’s en hulpverleners enthousiasmeren over de meerwaarde van blended online hulpverlening binnen het werkveld.
 • Je bent taalvaardig en vaardig in het Engels.
Ervaring

Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met online hulpverlening in het bijzonder.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Elia Wyverkens, docent en onderzoekscoördinator opleiding Toegepaste psychologie – elia.wyverkens@howest.be

Miet Craeynest, opleidingscoördinator Toegepaste psychologie – miet.craeynest@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en Financiën
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 20/09/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers