IOT

IOT Software Engineering

IOT Software Engineering

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, dé Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 8000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

De bacheloropleiding MCT leidt IT Bachelor op tot heel complete software ontwikkelaars van “design & patterns”, cloud services tot CI/CD. Je leert onze studenten om een webservice te ontwikkelen, en je coacht zodat ze in een software team snel inzetbaar zijn (code versioning, project management). Je doet steeds vanuit de visie van de opleiding, nl. De beste IT opleiding zijn in een Internet of Things wereld (Cloud services, AI, smart devices).

Je bent flexibel inzetbaar in alle opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein.

Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen. Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.

Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor of master in technologie (IT, ingenieur…) of een gelijkaardig diploma met voldoende (= 2 jaar) aantoonbare ervaring in software projecten
 • Python, javascript & C# zijn de meest gebruikte programmeertalen bij ons
 • Je bent vertrouwd met code versioning systemen zoals git
 • Je hebt kennis/ervaring met Cloud omgevingen (AWS, Azure of Google Cloud) is een pluspunt
 • Kennis van devops alsook de integratie van sensors e.a. smart devices in een software omgeving is een pluspunt
 • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent bereid om je te bekwamen in allerlei onderwijsvormen van een activerend hoorcollege tot coaching.
Ervaring

Ervaring in software projecten in een teamverband is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan De Gelas – opleidingscoördinator MCT

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 06/09/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 26 augustus 2020 in Kortrijk.

Info howest