Howest zoekt lector programmeren

(praktijk)lector programmeren

(praktijk)lector programmeren

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je gaat aan de slag als (praktijk)lector in de opleiding Graduaat Programmeren. 
Je bent praktijk- en oplossingsgericht.
Je staat in voor de lessen Programming Basics, Advanced en Expert, Continuous Integration Basics en Web Frontend Basics. Je maakt afspraken binnen de moduleteams rond de leerinhouden, de opdrachten permanente evaluatie, de examens en de feedback. Je stemt af met de curriculum- en opleidingscoördinator. Constructief meewerken aan update en verbetering van het cursusmateriaal en mee vormgeven van de opleiding geeft je een boost. Je participeert in teamoverleg, bij pr- en wervingsactiviteiten.  
Je coacht studenten tijdens de periodes van werklplekleren. Je overlegt hierbij met teamgenoten en het werkveld.

Je houdt van een technologische uitdaging en volgt de sector op de voet. 
Je staat mee borg voor een objectieve, professionele en integere werkethiek.
Je staat garant voor het uitdragen van onze opleidingsvisie waarin kwaliteit en praktijkgerichtheid basisconcepten zijn.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Diploma bachelor of master in de Informatica of aanverwant
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je beheerst HTML, CSS, Javascript, SQL en C#.
•    Je kan vlot overweg met git, GitHub.
•    Een flexibel rooster met focus op de weekdagen maar met mogelijkheid tot een beperkte opdracht ‘s avonds en op  zaterdag(voormiddag) schrikt je niet af.
•    Je volgt evoluties binnen het vakgebied op en wenst jouw skills breed in te zetten in de opleiding. Het opvolgen van vernieuwingen, het aspect van levenslang leren vormt voor jou geen belemmering maar een boost.
•    Je hebt vlotte communicatieve skills t.o.v. het doelpubliek, de graduaatsstudenten, maar ook t.o.v. van jouw collega’s.
•    Je houdt van een informele babbel, een gezellig samenzijn met een enthousiaste, positieve houding.
 

Ervaring

Geen specifieke ervaring vereist

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
William Schokkelé – opleidingscoördinator graduaat programmeren
william.schokkele@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 20/08, om 17u op volgende locatie: Howest, Campus Brugge Station BST5, Rijselstraat 5, Brugge.
 

Info howest