Howest zoekt diensthoofd onderzoek

Diensthoofd Onderzoek

Diensthoofd Onderzoek

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/03/2020 tot en met 31/12/2021.
Verlenging en benoeming zijn mogelijk, na positieve evaluatie.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 

Functiebeschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen in een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 8200 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge; Kortrijk en Oudenaarde.
Als diensthoofd onderzoek ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van en de ondersteuning van onderzoek, dienstverlening en valorisatie vanuit de strategische doelstellingen van de hogeschool. Hierbij heb je aandacht voor entrepreneurship, innovatie en multidisciplinariteit.

Je stuurt het team van de dienst onderzoek aan en je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Binnen de opdracht zijn volgende resultaatsgebieden vervat:

 • Ontwikkelen van een hogeschool breed beleid gericht op innovatie, groei en evaluatie op vlak van onderzoek, dienstverlening en valorisatie
 • Uitbouwen van expertisecentra als uitstraling voor de hogeschool in samenwerking met de opleidingen en de onderzoeksgroepen van de hogeschool
 • Uitbouwen en onderhouden van een breed nationaal en internationaal netwerk in de domeinen van onderzoek, dienstverlening en valorisatie waar Howest actief is
 • Opmaken van de begroting voor de dienst onderzoek ifv de strategische doelstellingen van de Hogeschool
 • Opvolgen van de  financiële verrichtingen voor de projecten op vlak van onderzoek, dienstverlening en valorisatie
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de externe stakeholders van de hogeschool om concrete kennisnoden te koppelen aan competente kennispartners en financieringsmechanismen
 • Verzorgen van  externe communicatie omtrent onderzoek en dienstverlening in samenwerking met de dienst communicatie en pr.
 • Plannen en opvolgen van de eigen dienst onderzoek met het oog op een efficiënte werking.
 • Coördineren van initiatieven op vlak van onderzoek, dienstverlening en valorisatie in de opleidingen
 • Coördineren van multidisciplinaire en opleidingoverschrijdende samenwerking op vlak van onderzoek, dienstverlening en valorisatie
 • Ontwikkelen van een voedingsbodem die entrepreneurship bij de studenten aanmoedigt
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je beschikt over een masterdiploma met beroepservaring.
 • Je hebt kennis van specifieke financiëringsprogramma’s op vlak van onderzoek (vb. PWO, Tetrafonds, …)
 • Een doctoraatsdiploma strekt tot aanbeveling.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je handelt vanuit de missie, visie en strategische doelstellingen van Howest
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent resultaatsgericht, organisatiebewust, in staat opportuniteiten te verzilveren, oordelen te vormen en beslissingen te implementeren
 • Je hebt de nodige competenties en ervaring inzake veranderings- en projectmanagement, people management en leidinggeven, procesopvolging en werkorganisatie
 • Je kan begeesterend communiceren in het Nederlands en het Engels
 • Je hebt een attitude van voortdurend verbeteren en bevordert de eigen professionele ontwikkeling.
 • Je bent bereid tot het actief verder uitbouwen van en deel te nemen aan internationale projecten.
Ervaring

Je hebt drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lode De Geyter, algemeen directeur
lode.de.geyter@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 19/04/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Je kan ook gevraagd worden om aan een assessment deel te nemen.

Info howest