Howest Mind- and Makerspace

Medewerker Beheer & Community Mind- and Makerspace

Medewerker Beheer & Community Mind- and Makerspace

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 30/04/2021.
Verlenging en benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.
 

Functiebeschrijving

MaM, of Mind- and Makerspace, is dé creatieve ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Onze Mind- And Makerspace wordt bezocht door zowel creatieve makers, studenten, culturele en sociale verenigingen als scholen (STE(A)M). Wij beschikken hiervoor over een breed gamma aan toestellen van laagdrempelig tot hoogtechnologisch. Op een veelzijdige manier wordt binnen MaM creativiteit benaderd wat zich vertaalt in  een breed gamma aan mogelijkheden en activiteiten. MaM is bij uitstek een plaats van ontmoeting en samenwerking. De locatie (Howest Brugge Station - Rijselstraat 1, 8200 Brugge) vlakbij het station én dichtbij het stadscentrum, vormt daarbij een echte troef. Meer info over MaM kan je vinden op www.mindandmakerspace.com 

Als Medewerker Beheer & Community maak je deel uit van een dynamisch, enthousiast en multidisciplinair team. Je staat mee aan de voet van een innovatief, creatief, sociaal en snelgroeiend project. Zonder creatieve omgeving geen creatieve ideeën, je gaat dan ook meteen aan de slag in een inspirerende ruimte vol mogelijkheden. Je ontdekt en benut met plezier deze speeltuin voor elke maker. 
Volgende boeiende opdracht wacht onze Medewerker Beheer & Community:
•    De uitdaging om een creatieve Mind- and Makerspace verder mee vorm te geven lijkt je een once-in-a-lifetime opportunity.
•    In overleg met de coördinator en de stuurgroep speel je een actieve rol in de verdere uitrol van het businessplan, investeringen in machines en materialen.
•    Je stelt een aantrekkelijk aanbod op van dag- en avondactiviteiten voor de verschillende doelgroepen van MaM (studenten, makercommunity, verenigingen, partners,…)
•    Je begeleidt zelf diverse dag- en avondactiviteiten voor verschillende doelgroepen van MaM.
•    Je bent het aanspreekpunt voor de makerscommunity en studenten.
•    Je detecteert opportuniteiten en legt deze voor aan de coördinator.
•    Je beheert de agenda en aankopen. Ontvangen en uitgaande facturen en offertes worden consequent opgevolgd. Planmatig en overzichtelijk houd je de stockage en bezoekersaantallen bij en volg je de lidgelden van de makerscommunity op.
•    Op wekelijkse basis houd je de Mind- and Makerspace 2 vaste avonden open tot 22u.
•    Je beheert de Mind- and Makerspace als een goede huisvader: 
-    beheersen, beheren en onderhouden van het machinepark
-    opvolging organisatorische werking, waaronder stockbeheer van de materialen en gereedschappen
-    goede opvolging van het mailverkeer 
-    opmaken van de planning van de activiteiten in MaM
-    ondersteunen en stimuleren van de bezoekers van MaM
-    mee begeleiden van (groepen) leerlingen en studenten in de Mind- and Makerspace
-    toezien op veiligheid en preventie in MaM
-    toezien op orde en netheid in MaM
-    proactief op zoek gaan naar oplossingen om een efficiënte werking van MaM te bevorderen
-    website van de Mind- and Makerspace up-to-date houden met foto’s en workshops
-    onderhouden van de sociale media met visuele posts,workshops en events
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
Je hebt een bachelordiploma of graduaatsdiploma (HBO5) met affiniteit voor techniek en de makerswereld. 
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een ware teamplayer die vlot communiceert en spontaan bijspringt waar nodig. 
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je kan anderen enthousiasmeren.
•    Je bent flexibel naar werkuren.
•    Je bent ondernemend, dynamisch en nieuwsgierig.
•    Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
•    Je hebt ervaring in het maken met machines.
•    Computervaardigheid is een must. 
•    Je bent geboeid door creativiteit in de brede zin van het woord. 
•    Hands-on skills bij het opzetten van activiteiten en evenementen. 
•    Zakelijk talent is een pluspunt. 
•    Je bent administratief sterk.
•    Je bezit onderzoekscompetenties om op een creatieve manier mensen te begeleiden bij het vertalen van een onderzoeksvraag/ idee naar de praktische materialisatie.
•    Een occasionele weekendactiviteit vormt voor jou geen probleem.
 

Ervaring


Praktijkervaring is een belangrijk pluspunt voor deze functie. Dit kan zijn in de context van atelier-werking, begeleiden van techniek-workshops ervaring in een industriële omgeving, ervaring in de creatieve industrie,… 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Tijs Verbeke – Lector Techniek / STEM
tijs.verbeke@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 19/04/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.


 

Info howest