Skillslab manager

Skillslab manager

Skillslab manager

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020.
Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het Skillslab. In dit labo meten we de menselijke gebruiker die in aanraking komt met technologie met als doel het optimaliseren van de mens-technologie interactie. Hiervoor gebruik je EEG, fNIRS, eye-tracking, fysiologische metingen, motion tracking etc. in combinatie met klassieke onderzoekstechnieken.

Tot het takenpakket behoort onder meer:

 • Je ontwikkelt zelf de werking van het labo, e.g. hoe samengewerkt wordt met bedrijven. Zowel voor de inrichting als de werking overleg je met een klankbordgroep van toonaangevende bedrijven.
 • Je organiseert demo sessies en workshops en zorgt ervoor dat het werkveld het labo weet te vinden.
 • Je bezoekt actief het werkveld en gaat samen met hen op zoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van de meettechnieken in hun waardeketen. Hiervoor kan je beroep doen op jouw kennis en inzichtelijk vermogen, zowel vanuit een theoretisch denkkader in de cognitieve psychologie als vanuit uw kennis van de beschikbare hard- en software, productieprocessen en innovatieprocessen.
 • Op basis van gesprekken met bedrijven, ga je op zoek naar een passend antwoord op hun vragen. Dit kan in de vorm van een advies, doorverwijzing, navorming of bedrijfsspecifiek dienstverlenings- of onderzoeksproject. Bij deze laatste definieer je proof of concept die hen kan helpen om een geïnformeerde beslissing te nemen.
 •  Je splitst vragen op in onderzoeks- en uitvoeringsactiviteiten, waar je zowel interne als externe partners voor rekruteert.

Samen met partnerbedrijven en kennisinstellingen maak je een inschatting voor de rol van howest in nieuwe projecten. Je stelt hiervoor zowel de projecttekst als de begroting op.Je bouwt zelfstandig een team uit met de verworven projectmiddelen.

 • Je neemt zelf (of in samenwerking met een projectmanager) de leiding in de projecten. Dit betekent dat je de planning beheert, het team rechtstreeks aanstuurt en het budget bewaakt. Je bent tevens contactpunt voor externe organisaties. Je bouwt een netwerk uit, zowel qua regio als qua toepassingsdomein.
 • Je werkt actief mee aan de evangelisering van het gebruik van innovatieve meettechnieken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Ook binnen de organisatie werk je aan de adoptie van deze technieken in andere vakdomeinen (bvb. productontwikkeling, sport en bewegen, digital arts and entertainment, digital design and development) aan welke je de opgebouwde kennis ter beschikking stelt.
 • Je neemt de rol in van howest ambassadeur in verschillende nationale en internationale netwerken waar howest in participeert.
 • Je bent trendwatcher en bezoekt internationale conferenties om het lokaal werkveld te helpen anticiperen op de toekomst.
 • Je bent het intern en extern gezicht van howest wat betreft het meten van gebruikers met het oog op verhoogde efficiëntie (bvb. bij procedurele taken zoals assemblage) en verhoogd gebruiksgemak (bvb. VR/AR applicaties). Dit houdt in dat je participeert op verschillende events waar je de ontwikkelde methodes verder op de kaart zet.
 • Je bent een positief ingestelde innovator die vernieuwende ideeën heeft over de mogelijke toekomst en anderzijds een goede filter heeft om deze ideeën om te zetten in een duidelijke roadmap, afgestemd op de noden van de bedrijven en de state of the art in deze meettechnologieën.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma of doctoraat met affiniteit voor toegepaste cognitieve psychologie, neurowetenschappen, techniek en innovatieprocessen.
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Competentieprofiel:

 • Je kan leiding geven en een visie uitbouwen om een centrum te leiden.
 • Je hebt kennis van subsidiekanalen en weet welke netwerkpartners te benaderen voor het opzetten van projecten.
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd om te helpen meedenken om bedrijfsprocessen te vernieuwen.
 • Je kan zelfstandig overwogen beslissingen nemen en doorvoeren, waarbij je gericht kan delegeren en opvolgen.
 • Je hebt een achtergrond in de cognitieve psychologie.
 • Je hebt ervaring met EEG en fNIRS, psychofysiologische metingen, eye-tracking en je hebt ervaring met het ontwerpen van applicaties waarbij deze meet technologieën geïntegreerd worden en met het analyseren en interpreteren van deze metingen.
 • Je bent een gedreven teamplayer die als projectmanager de diverse stakeholders weet te dynamiseren en inspireren.
 • Je kan actief luisteren en de essentie uit een gesprek samenvatten.
 • Je streeft continu naar een optimale oplossing voor alle partijen.
 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan projecten deskundig en tijdig afwerken.
Ervaring

Je hebt ervaring met het uitschrijven en begeleiden van onderzoeksprojecten.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Geoffrey Hamon

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en Financiën
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 08/12/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek in de week van 16 december 2019.

Info howest