Howest zoekt hoofdredacteur Quindo

Hoofdredacteur - mediamaker Quindo

Hoofdredacteur - mediamaker Quindo

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 06/01/2020 tot en met 31/12/2020.
Verlenging is mogelijk mits positieve evaluatie.

 De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Medialab Quindo maakt straffe content voor jong Kortrijk. Aan de hand van crossmediale producties en programma’s berichten we over de eigen stad. Quindo is één van de belangrijkste jongerenmedia in Kortrijk, met de klok rond content: radioprogramma’s, filmpjes, artikels, foto’s… Naast een toonaangevend jongereninformatieplatform vervult Quindo de rol van communicatiepartner binnen verschillende projecten en samenwerkingen.

Daarom werft Howest een voltijds mediamaker-redacteur aan die zorgt voor een permanente berichtgeving over het Kortrijkse vrijetijdsaanbod.

Daarbij sta je voor 50% in voor de coördinatie, begeleiding en eindredactie van projecten zoals QuindoMundo, een project van Quindo i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en het Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling.

Als mediamaker en eindredacteur omvat jouw functie de volgende kerntaken:

 • Je maakt crossmediale content voor de verschillende Quindo-kanalen.
 • Je coacht de vrijwilligers bij de productie van allerlei crossmediale content en verzorgt de eindredactie.
 • Je waakt over de ‘tone of voice’ en de toepassing van de huisstijl bij de externe en interne communicatie.
 • Je coördineert de deelredacties van het medialab (web-, muziek-, foto- en videoredactie).
 • Je maakt op een doeltreffende manier gebruik van sociale media om Quindo(-content) in de markt te zetten.
 • Je organiseert en begeleidt workshops, kampen, infosessies, events en vormingstrajecten voor diverse doelgroepen en maakt daarbij gebruik van de methodieken die in huis ontwikkeld werden, of andere vernieuwende werkvormen.
 • Je coördineert de verslaggeving van Quindo op evenementen
 • Je volgt en experimenteert actief met nieuwe digitale trends, digital storytelling en innovatieve storytools (speficiek mbt jongerencommunicatie)
 • Je biedt partners en projecten inzicht in jongerencommunicatie en kan hen daar indien gewenst in ondersteunen
Profiel

Vereist diploma en kennis:

Diploma bachelor journalistiek of relevant bachelordiploma met een grote affiniteit voor redactioneel werk is aangewezen.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent streetwise en hebt een straffe persoonlijkheid.
 • Je hebt een grote vaardigheid, kennis en interesse voor (nieuwe) media, storytelling en jeugdwerk.
 • Je krijgt het onmiddellijk warm van termen als  thumbnail power, storyweaving, .srt en enchaînementen.
 • Je kent Kortrijk: jouw lokale verankering geeft je een goed inzicht in de Kortrijkse vrijetijds-, jeugd-, cultuur- en mediasector.
 • Je beschikt over een uitgebreid sociaal en professioneel netwerk in de regio.
 • Je bent bedreven in productionele taken: je hebt ervaring met professionele beeldbewerkings-, videomontage- en geluidsbewerkingssoftware.
 • Je hebt sterke redactionele vaardigheden en goede noties van administratieve taken.
 • Je bent bereid enkele educatieve taken op jou te nemen.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt zin voor initiatief en kan diverse groepen jongeren motiveren en begeleiden.
 • Je hebt oog voor opportuniteiten die de organisatie ten goede kunnen komen.
 • Je staat open voor technologische vernieuwing, innovatieve webtools, media-experimenten en bent leergierig.
 • Je bent flexibel tegenover een evoluerende organisatie en taakinhoud.
 • Je kan je mondeling en schriftelijk foutloos uitdrukken in het Nederlands en Engels.
 • Je weet wat er bij jongeren leeft en hebt een groot hart voor jongeren en jeugdcultuur.
 • Je bent wegwijs in (jongeren)media en maakt content die jongeren aanspreekt.
Ervaring

Ervaring in de media- of communicatiesector is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Broos Claerhout – coördinator medialab Quindo
broos.claerhout@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 17/11/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief, diploma en je crossmediaal portfolio op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV, portfolio en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt gevraagd een praktische opdracht uit te voeren (in de week van 18 tot 23 november). Wie op basis van de opdracht geselecteerd wordt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek begin december.

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 2 december 2019, vanaf 17u op volgende locatie: Quindo, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers