Howest zoekt lector sport en bewegen

Lector Sport en bewegen

Lector Sport en bewegen

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020 voor 80% en loopt verder van 01/02/2020 tot en met 31/08/2020 voor 30%.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je bent actief in de opleiding Sport en bewegen. Deze jonge & dynamische opleiding leidt bewegingsdeskundigen op die anderen aanzetten tot en begeleiden in een gezonde en actieve levensstijl.

De opleiding is gehuisvest in de gloednieuwe Sportinnovatiecampus waar projecten, diensverlening & onderzoek gelinkt worden aan onderwijs & studenten.

Je bent verantwoordelijk voor de modules:

 

Beweegpathologie – Functional Assessements, waarbij de studenten een theoretische basisachtergrond krijgen over factoren die bijdragen tot pijn, blessures en weefselherstel. Er wordt ingegaan op spierketenwerking, myofasciale lijnen en lichaamsbewegingen en er wordt gewerkt rond het detecteren van bewegingsdysfuncties en het opstellen van screenings / assessementtools in functie van actieve gezondheid.
 

Trainersvaardigheden, waarbij de student leert om op een veilige en zinvolle manier een beweegsessie op te bouwen en te leiden. Het doel is om een praktische vertaalslag te maken van de theoretische inhoud uit de module trainingsleer.
 

Tevens word je ingezet als module-teamlid in opleidings-onderdelen waar de focus ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen de rol trainer en coach.
Verder begeleid je studenten in (eind)stages en bachelorproeven, coach je studenten tijdens hun leerproces, leid je feedbackgesprekken en ondersteun je in didactische processen.
Ook ben je bereid om digital coaching en wearables te integreren in deze onderwijsmodules en om bevindingen uit het praktijkgerichte onderzoek binnen de opleiding te integreren in jouw modules.
Tot slot werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma Master in de revalidatiewetenschappen en  kinesitherapie of Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen of aanverwante met affiniteit voor sport en bewegen.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt een uitgebreid netwerk binnen de beweeg- en gezondheidssector die een meerwaarde kan betekenen voor de opleiding.
 • Je hebt een sportieve achtergrond.
 • Je kan out-of-the box denken.
 • Je bent bereid je expertise te delen met je teamleden.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden, lesgeven of coachen van groepen.
 • Je hebt interesse in gebruik van apps en wearables in training/coaching.
 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en het implementeren van vernieuwende ideeën rond onderwijs.
Ervaring

Minimum 2  jaar ervaring in het begeleiden, lesgeven of coachen van groepen. Ervaring in het werkveld en/of in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Annelies Van Oost – opleidingscoördindator Sport en bewegen
annelies.van.oost@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/09/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest