Vacature energiemanagement

(PRAKTIJK)LECTOR AUTOMATISERING EN HVAC

(PRAKTIJK)LECTOR AUTOMATISERING EN HVAC

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Energiemanagement.

Je lesopdracht situeert zich vooral binnen de pijlers “datacaptatie en automatisering” en “warmte- en stromingsleer” met de modules Automatisering, Energiemanagementsystemen, labo Thermodynamica, HVAC, …

Samen met het team en door contacten met het werkveld help je deze modules en pijlers verder uit te bouwen (door het ontwikkelen van lesmateriaal en demostanden, verzorgen van workshops, …). Dit zowel op bachelor als masterniveau.

Je helpt bij de verdere uitbouw van de Bachelor Energiemanageent en de European Master in Sustainabele Energy System Management.

Daarnaast ondersteun en coach je de studenten, samen met de collega’s, tijdens de integratieprojecten, de stages en de bachelorproeven.

Affiniteit met de andere pijlers van de opleiding helpen je mee om de projecten te coachen en te begeleiden.

Profiel

Vereist diploma:

 • Diploma master in de Industriële wetenschappen of Bachelor energiemanagement of elektromechanica of aanverwante opleiding met aantoonbare relevante beroepservaring in het domein van energiemanagement
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Vereiste kennis:

 • Je hebt de nodige IT-skills of bent bereid deze te verwerven (databases, hogere programmeertalen zoals Python of C#, cloud, security, netwerken, …)
 • Je bent op de hoogte van de recente HVAC-technieken en kan deze integreren in de opleiding.
 • Kennis omtrent regeltechnische systemen is een pluspunt.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent vertrouwd met diverse automatiseringstechnieken en visualisatietools.
 • Je bent bereid om nieuwe technologiën (vb industrie 4.0) te onderzoeken en te verwerven.
 • Je hebt een sterke interesse in duurzaam energiebeheer en procesoptimalisatie.
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen om bestaande of nieuwe opstellingen te bouwen of te optimaliseren.
 • Je motiveert, coacht en begeleidt studenten bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
 • Je beschikt over een ondernemende spirit.
Ervaring

Ervaring in het lesgeven is geen vereiste. Howest biedt een interne vorming aan om didactische competenties aan te leren/te versterken.
Ervaring in de industrie is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Pedro Ligneel – opleidingscoördinator Energiemanagement

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 13/10/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op volgende locatie: Howest campus Weide, Graaf Karel de Goedelaan 5 in Kortrijk.

Info howest