Lector statistiek en ICT Vaardigheden

Lector Statistiek en ICT Vaardigheden

Lector Statistiek en ICT Vaardigheden

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je werkt in Howest binnen de opleiding Netwerkeconomie.

Voor de pijler technologie en ICT skills zijn wij op zoek naar een sociaal-economisch gevormde master met een passie voor statistiek en data-analyse en met programmeerervaring of naar een IT-er met expertise in sociale netwerktheorie en agent based modelling.

Enerzijds (20%) versterk je het bestaande enthousiaste team in lesopdrachten rond statistiek, programmeren en dataverwerving en –verwerking. Anderzijds (20%) word je de lead-developer in een ESF project dat werkt rond het simuleren van een economisch systeem, het opzetten van een community platform en het implementeren van een blockchain gebaseerd monetair systeem. Hiervoor werk je samen met externe partners.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor of master in een IT gerelateerde opleiding of master in een sociaal-economisch georiënteerde opleiding met een sterke IT-component
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt een goede kennis van statistiek en waarschijnlijkheidsrekenen.
 • Je beschikt over een degelijke programmeerkennis en –ervaring.
 • Je hebt ervaring met  data-analyse en de tools die hiervoor gebruikt worden.
 • Je weet voldoende te vertelllen over sociale netwerktheorie en hoe je die kan inzetten voor praktische problematieken.
 • Je hebt voldoende ervaring met back-end development om een sociaal platform op te zetten, front-end expertise is hierbij een pluspunt, maar geen voorwaarde.
 • Je weet wat blockchain is en hebt ook reeds geëxpimenteerd hiermee.
Ervaring

Ervaring in het werkveld en/of in hoger onderwijs en/of in onderzoek is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Geert Hofman – opleidingscoördinator netwerkeconomie Kortrijk

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 13/10/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest