Howest zoek ICT consultant

Data- en procesmedewerker

Data- en procesmedewerker

Aanstellingskenmerken

Contract onbepaalde duur van zodra als mogelijk. Omzetting naar statutair ambt en latere benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen in een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Als data- en procesmedewerker maak je deel uit van het team Algemene Diensten. Je bent als functioneel-technisch analist de schakel tussen de gebruikers en de developers. Je werkt mee aan het designen, programmeren en automatiseren van de processen met het oog op een efficiënte werking van opleidingen en diensten binnen de hogeschool. Je rapporteert aan de data- en proces ingenieur van Algemene Diensten.

Tot de taken behoren ondermeer:
Je werkt je in in de processen en de procesdata binnen de hogeschool.

Je ondersteunt de proceseigenaars bij de maintenance van de masterdata/transactionele data en bij het opmaken van correcte en zinvolle rapportering. Je houdt rekening met de dataflows over de diensten en opleidingen heen.
Je assisteert de proces- en data ingenieur bij de voorbereiding en de prioritisering van de ICT-projecten:

 • Je inventariseert howest breed de functionele requirements inzake ICT.
 • Je bakent projecten af en formuleert projectscope in de  ICT-projectfiche.

Je maakt als functioneel-technisch analist deel uit van software project teams:

 • Je bent de rode draad in software projecten : tijdens de project analyse, het development, testing, deployment en maintenance.
 • Je werkt in dialoog met de gebruikers en developers logische en programmeerbare concepten uit, realiseerbaar binnen de howest software omgevingen.
 • Je schrijft in samenwerking met de functioneel owners en stakeholders de functionele requirements voor software projecten.
 • Je coordineert de testing van de opgeleverde code.
 • Je begeleidt de deployment en coordineert de datamigratie, zodat de operationele processen blijven draaien.
Profiel

Vereist diploma:

Bachelor met informaticaprofiel: bachelor toegepaste informatica( bv. keuzeoptie ICT Consultant); bachelor MCT; bachelor Devine; Bachelor Netwerkeconomie

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Vereiste kennis:

 • Je hebt basiskennis van volgende technologieën en programmeertalen UML, MS SQL, MySQL, .NET, C#, PHP, JavaScript, CSS, HTML.
 • Je hebt kennis van Office 365 of bent bereid je hierin in te werken.

 

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je bijt je graag vast in onduidelijke processen en complexe systemen, om tot een heldere en eenvoudige flow te komen.
 • Je bent een number-cruncher met een hart voor de gebruiker.
 • Je bent geduldig en neemt je tijd te luisteren naar de gebruiker om ook te horen wat niet uitgesproken wordt.
 • Je kan ‘neen’ zeggen aan de individuele en specifieke wensen van de gebruikers, zodat we ‘ja’ kunnen zeggen aan de grootste gemene deler van de noden.
Ervaring

Ervaring als developer in een ICT-team is een meerwaarde. Ben je een starter die weet van aanpakken? We creëren samen de ruimte om je te laten meegroeien met Howest.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ilse Beerland – proces en data ingenieur Howest
Ilse.Beerland@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 30/09/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 7 oktober, vanaf 16u op volgende locatie: Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers