Howest is op zoek naar een technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker - preventieadviseur niv.2

Technisch projectmedewerker - preventieadviseur niv.2

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/12/2019.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.

Functiebeschrijving

Je biedt ondersteuning aan de technische dienst op vlak van HVAC, veiligheid en preventie met oog op een veilige en efficiënte werking van de dienst alsook op een correcte uitvoering van de actuele wetgeving. Je rapporteert hierbij zowel aan het hoofd van de technische dienst als aan de adviseur veiligheid, milieu en preventie.

Tot de taken behoren ondermeer:

Op vlak van technisch onderhoud van de infrastructuur:

 • Aansturen van de technische ploegen op de verschillende campussen
 • Uitwerken van globale sturingen, managen en bijsturen gebouwenbeheersysteem
 • Beheer van onderhoudscontracten – opvolgingen van keuringen – beheer technische installaties
 • Opvolging wettelijke keuringen en controles op technische installaties en beschermingsmiddelen tegen brand
 • Opzetten en coördineren van herstellings- en verbeteringswerken uitgevoerd door technische ploeg of externen
 • HVAC aansturing van de gebouweninfrastructuur (online beheer)
 • Opvolgen verbruik nutsvoorzieningen (gas – elektriciteit – water), trends voorzien, afwijkingen detecteren en remidiëren
 • Opzoeken van marktinformatie voor aankoop – opvragen offertes – prijsvergelijking – formuleren aankoopadvies
 • Administratie opvolging aankopen en opvolging van veiligheidsvoorschriften
 • Assetbeheer (HAM) (waaronder sleutelbeheer)
 • Schemabeheer laagspanningsinstallaties
 • Opvolging conformiteit en keuringen elektrische installaties

Op vlak van veiligheid en preventie:

 • Opvolging van het aankoopproces en indienststelling arbeidsmiddelen en installaties
 • Risicoanalyse/conformiteit op eigen ontworpen installaties of aangepaste en tweedehands arbeidsmiddelen
 • Ondersteuning bij opmaak veiligheidsinstructiekaarten
 • Ondersteuning bij dynamische risicobeheersing
Profiel

Vereist diploma en kennis

 • Je beschikt over een diploma bachelor energiemanagement of mechanica of electromechanica of elektriciteit.
 • Je bent in het bezit van het attest preventieadviseur niv. 2 (of basisopleiding PA niv.3 en bereid om de opleiding PA 2 te volgen).

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Kennis van wetgeving welzijn op het werk
 • Kennis van milieuwetgeving
Ervaring

Je beschikt over 2,5 jaar ervaring in een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, of in een gelijkwaardige functie. Je beschikt over ervaring in een technische onderhoudsafdeling.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan Van Sieleghem – hoofd technische dienst
johan.van.sieleghem@howest.be

An Dermaux – adviseur veiligheid, milieu en preventie
anna.dermaux@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be  en dit ten laatste op 06/01/2019. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest