Howest zoekt lector pedagogie

Lector pedagogie

Lector pedagogie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 07/01/2019 tot en met 31/08/2019. De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.
Verlenging is mogelijk.

Functiebeschrijving

Als lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs.

Je staat in voor het administratieve luik van de verdeling en opvolging van de stages, het coördineren van de stagewerking binnen de opleiding en het trekken van de stuurgroep.

Daarnaast sta je in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten.

Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten.

Concreet betekent dit oa.:

 • Onderwijsopdracht pedagogie en algemene didactiek
 • Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
 • Coaching en mentoring van studenten
 • Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor secundair onderwijs of bachelor met onderwijservaring
 • Master pedagogische wetenschappen
 • Major onderwijskunde
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Digitale skills om zeer snel met verschillende tools te werken.
 • Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (pedagogie), bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding.
 • Willen werken aan krachtige leeromgevingen.
 • Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs.
 • Een actuele visie hebben op onderwijs en wat dit betekent voor stages.
 • Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën
Ervaring

Geen specifieke ervaring vereist

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator Bachelor Secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/12/2018 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de eerste helft van december.

Info howest