Postgraduaat Verpleegkundige gespecialiseerd in Palliatieve Zorg

Postgraduaat Verpleegkundige gespecialiseerd in Palliatieve Zorg
"Palliatieve Zorg, de kunst van het balanceren."

Deze opleiding is op maat van verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk patiënten met palliatieve zorgnoden begeleiden.

Na deze opleiding kan een verpleegkundige als gespecialiseerd verpleegkundige de totaalzorg opnemen voor een palliatieve patiënt en zijn naasten, in overleg met het multidisciplinair team.

De basisopleiding palliatieve zorg (aangeboden door de netwerken palliatieve zorg) hoef je niet vooraf gevolgd te hebben, al is deze brede basisopleiding warm aanbevolen.

Alle vorming wordt gegeven en begeleid door verpleegkundigen, psychologen en artsen met expertise in palliatieve zorg. Ze hebben een ruime ervaring in de praktijk van palliatieve thuiszorg, supportteams, eenheden en dagcentra.

We maken gebruik van een combinatie van verschillende leermethodes: e-learning, presentaties, casuïstiek, moreel beraad, simulatie,…