Overslaan en naar de inhoud gaan

ZorgSTEM

Het D4E1-lab (design for everyone) binnen het Industrial Design Center (IDC) is met de succesvolle Makerhealth en Makeability-projecten een van de pioniers op het vlak van mensgerichte en participatieve zorginnovatie in Vlaanderen. Binnen deze projecten werd ism grote en kleine zorgorganisaties een framewerk uitgewerkt dat aansluit bij het nieuwe zorgmodel waarbij de zorgprofessional/patiënt centraal staat en het zorgaanbod op specifieke behoeften in de samenleving is afgestemd. Met het project Toekomstige zorgprofessional zet STEM-petje op! willen we de vertaalslag maken van dit framework naar een voorbereidend traject rond zorginnovatie, voor leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs uit zorgopleidingen.

Doel van het project is om zowel leerkrachten, leerlingen, pedagogisch begeleiders, ouders als zorginstellingen te laten kennismaken met innovatie in de zorg en ze tegelijkertijd warm te maken voor wetenschap, technologie en ontwerpend- en oplossingsgericht werken. Verder willen we ook inzetten op kennisverbreding/verhoging bij leerkrachten met betrekking tot innovatieprocessen en -methodieken om dit concreet te kunnen aanpakken binnen de opleidingen.