Overslaan en naar de inhoud gaan

Het onderzoek XRxNursing richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van Extended Reality-technologieën (XR) als potentieel instrument om de link tussen kennis en vaardigheden te versterken bij verpleegkundigen.

Als kennisinstelling is het de taak van Howest om toekomstige verpleegkundigen futureproof op te leiden met de nieuwste onderwijsmethodieken en deze ook in te zetten in navorming voor het werkveld.


Verpleegkundigen worden geconfronteerd met toenemende eisen door demografische veranderingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Als kennisinstelling is het de taak van Howest om toekomstige verpleegkundigen futureproof op te leiden met de nieuwste onderwijsmethodieken en deze ook in te zetten in navorming voor het werkveld. Naast het verkennen van de mogelijkheden van XR-technologieën, worden de verwachtingen van stakeholders geëxploreerd via kwalitatieve onderzoeksstrategieën. Er worden testen opgezet aan de hand van het softwarepakket UbiSim. Er is niet alleen aandacht voor de technologische mogelijkheden, maar evenzeer voor een analyse van thema's en verpleegkundige handelingen en skills waarbij het gebruik van XR-technologie een meerwaarde kan vormen.