Overslaan en naar de inhoud gaan

Mind- and Makerspace (MaM) is een creatieve ruimte in Brugge die cruciale vaardigheden integreert in al haar activiteiten: zelfontplooiing en kritisch denken, delen en samenwerken, creatief vermogen en durf tonen, en initiatief nemen. Het aanbod voor scholen is (te) snel volzet.

Veel leerkrachten in het lager en secundair onderwijs tonen interesse om met hun klas MaM te bezoeken, maar het aanbod zit vaak lang van tevoren volgeboekt en de vraag blijft toenemen, wat aantoont dat de behoefte bij leerkrachten om nieuwe vaardigheden te verwerven aanzienlijk is. Ondanks de vele positieve ervaringen merken we ook dat de duur van een MaM-bezoek, slechts een halve dag tot een dag, soms te kort is voor leerkrachten om deze nieuwe vaardigheden te omarmen en te integreren in hun lespraktijk. Vaak zijn het logistieke uitdagingen die het voor scholen moeilijk maken om (meerdere keren) langs te komen, terwijl de grote vraag soms beperkend is om aan alle verzoeken te voldoen.

MaM on the Move wil inspelen op de vraag vanuit het onderwijsveld om de MaM-expertise en mogelijkheden (letterlijk) meer naar buiten brengen. Dit beogen we te doen door het MaM specifiek naar de klasruimte van scholen toe te brengen en zo leerkrachten de kans te geven bovenstaande cruciale vaardigheden direct toe te passen in hun lescontext.

Er worden MaM 'units' ontworpen: modulaire en uitvouwbare installaties van ongeveer 1m³, die zowel op elektrische cargofietsen als in minivans passen. Deze units zullen aantrekkelijk vormgegeven zijn, een mini-makerspace vertegenwoordigen én een leidraad voor leerkrachten bevatten.