Overslaan en naar de inhoud gaan

ELNA

Ervaringsleren in én met de natuur is een krachtige benaderingswijze om mensen te versterken in hun welzijn. De holistische benadering kan preventief en curatief ingezet worden. Ze geeft ook een antwoord op de roep om kracht- en herstelgericht te handelen in diverse contexten.

Niettegenstaande is het ervaringsleren in en met de natuur nog beperkt in zijn aanbod en vaak wordt er twijfelend gereageerd op deze benaderingswijze. Diverse drempels werden al gedetecteerd. Het doel van dit project is om een verhoogd inzicht te krijgen in drempels en facilitators om het ervaringsleren in en met de natuur duurzaam te implementeren in diverse contexten en sectoren, alsook in wat er nodig is om de drempels te verlagen en de facilitators te versterken. Ten slotte worden deze inzichten vertaald in kwaliteitsvolle oplossingen die via een stapsgewijs proces ontwikkeld worden.