Overslaan en naar de inhoud gaan

EduMac-XR

In dit project wordt het prototype van de VR- training (ontwikkeld in de PWO SPRINT EDU XR) geoptimaliseerd en uitgebreid. Deze VR-training is gericht op leerlingen uit het secundair onderwijs (arbeidsmarktfinaliteit) die leren werken met complexe houtbewerkingsmachines.

Deze VR-training biedt de leerlingen extra mogelijkheden om op een veilige manier hun vaardigheden in te oefenen.

Om de VR- training optimaal en laagdrempelig te integreren in het onderwijs, worden adaptiviteit en learning analytics als hefboom gebruikt in het vervolgproject. Een adaptieve VR-training kan flexibel ingezet worden in het onderwijsleerproces en laat de leerlingen toe zelfgestuurd aan de slag te gaan met de VR-training. Een learning dashboard gebaseerd op leerdata geeft de leerkracht de mogelijkheid om het onderwijsleerproces waar nodig bij te sturen. In dit project wordt de VR-applicatie ook uitgebreid met tweetal andere complexe (houtbewerkings)machines.