Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnen dit ESF-project onderzoeken we hoe duaal leren in het hoger onderwijs een succesverhaal kan zijn. De opleiding graduaat Transport en Logistiek en de bachelor Supply Chain Management zijn de proeftuinen voor dit project. We willen dat duaal leren een win-win-verhaal is voor onze instelling én onze stakeholders, namelijk in de eerste plaats onze studenten maar ook voor onze werkveldpartners. Tegelijk is het doel ook om voor beleidsmakers inspirerend zijn. Dit ESF-project kan extra zuurstof bieden om op kortere termijn effectieve resultaten te bekomen. Door middel van een gestructureerde, systematische aanpak en continue monitoring in functie van de kwaliteit en in dialoog met alle stakeholders, beogen we uiteindelijk een draaiboek te ontwikkelen op instellingsniveau waarop opleidingen beroep kunnen doen als zij een kwalitatief duaal traject wensen uit te werken. De bevindingen, aanbevelingen en lessons learned uit dit project en het door ons draaiboek kunnen dan ook een meerwaarde leveren ten aanzien van het Vlaanderenbrede beleid rond duaal leren in het hoger onderwijs.