Overslaan en naar de inhoud gaan

AID

Generatieve AI is met een enorme opmars bezig. AI-optimisten zien eindeloze opportuniteiten, onheilsprofeten voorspellen de ondergang van de creatieve beroepen en de ontwrichting van het onderwijs. Dit onderzoek richt zich op de rol van AI-toepassingen in de creatieve sector.

Welke generatieve AI-tools zijn momenteel beschikbaar en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Welke skills zijn er nodig om te experimenteren met AI-tools? Welke concrete voordelen biedt AI? Hoe kan dit bijdragen aan een efficiëntere workflow voor creatieve professionals?Hoe kan het gebruik van generatieve AI worden ingezet binnen creatieve ontwerpprocessen, met specifieke focus op de ideation, concepting en (visuele) exploratiefase? Met welke ethische en maatschappelijke overwegingen moet rekening gehouden worden? Onze doelgroepen sluiten aan bij het werkveld van de opleidingen: creatieve agencies, ontwerpbureaus, marketing- en communicatiebureaus. Finaal ontwikkelen we een interactief stappenplan (framework) dat het potentieel van generatieve AI-toepassingen aanboort via workshops en hackathons, om zo nieuwe mens-machine samenwerkingen te faciliteren.