Overslaan en naar de inhoud gaan

Wil jouw stad of gemeente mee zijn stempel drukken op de ontwikkeling van een leeftijdsvriendelijkheidsscan? Dat kan!

Tot 14 december 2023 kan elke stad of gemeente zich kandidaat stellen om deel te nemen aan het project Healthy Ageing in het beleid (een project van Vital Cities Howest) waarbij lokale overheden ondersteund worden in de (verdere) uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeente.

Overtuigd? Stel je kandidaat

Het project Healthy Ageing

Het project Healthy Ageing in het beleid wil een lokale overheden ondersteunen in de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeente door de ontwikkeling van een leeftijdsvriendelijkheidscan. Die genereert op basis van de bestaande data (zoals bv. de Gemeente- en Stadsmonitor) een objectief beeld van hoe leeftijdsvriendelijk een gemeente is. Daarnaast wordt een rapport met de voornaamste aandachtspunten en mogelijke acties opgemaakt.

Voor het project zijn we op zoek naar vier proeftuinen, twee voor de periode mei-juli 2024 en twee voor de periode september-november 2024. Gedurende die periode kun je als stad of gemeente met de leeftijdsvriendelijkheidscan aan de slag. Je krijgt als eerste de kans op de scan en bijhorend rapport uit te testen en bij te sturen. Jouw feedback wordt meegenomen inde verder verfijning en opmaak van de scan.

healthy ageing
healthy ageing

Jouw engagement

Deelname als proeftuin vergt het engagement van de stad of gemeente om een personeelslid aan te duiden als aanspreekpunt en deze tijd en ruimte te geven om de proeftuin op te volgen en deel te nemen aan overlegmomenten.

Wat verwachten we concreet?

  • De leeftijdsvriendelijkheidsscan uittesten: uittesten van de scan, het rapport en de toolkit met acties.
  • Verder meedenken en input leveren voor de optimalisering van de leeftijdsvriendelijkheidsscan.
  • Deelname aan een kwalitatieve bevraging ter evaluatie en bijsturing van de leeftijdsvriendelijkheidsscan.

Wat mag je verwachten?

  • Je kunt van op de eerst rij input geven op de leeftijdsvriendelijkheidsscan (LVscan)
  • Je mag als eerste met de LVscan aan de slag gaan en zo werken aan de (verdere) uitbouw van jouw leeftijdsvriendelijke gemeente.
  • Je krijgt een beeld van hoe leeftijdsvriendelijk jouw gemeente is en wat nog werkpunten zijn
  • Je wordt ondersteund in het definiëren van acties om aan de leeftijdsvriendelijkheid van jouw gemeente te werken
  • Je krijgt een rapport van de noden en behoeften van de oudere inwoners in jouw gemeente op vlak van leeftijdsvriendelijkheid.

Verdere vragen of interesse? Neem dan contact op met de projectleider veerle.dubuy [at] howest.be

Healthy ageing