Overslaan en naar de inhoud gaan

De maatschappelijke aandacht voor gezondheid en welzijn en voor de hierbij aansluitende digitale innovaties zit al een tijd in de lift, zeker sinds de coronacrisis. Howest gaat daar vanaf volgend academiejaar volop op inspelen met een unieke bachelor-na-bacheloropleiding in de e-health.

De nieuwe banaba wordt als een sterk praktijkgerichte, eenjarige vervolgopleiding ingericht op de Howest-campus Brugge Station. “Studenten zullen we slechts één dag per week naar de campus hoeven te komen, de rest verwerken ze zelfstandig online”, licht opleidingsdirecteur Isabel Uitdebroeck toe. “We richten ons met deze banaba namelijk tot gezondheids- en welzijnsprofessionals die al aan het werk zijn of net afgestudeerd zijn. Door blended leren, een projectmatige aanpak en een sterke link met het werkveld, maken we de combinatie van studeren met werken of gezin haalbaar.”

Datagedreven coachen

De doelgroep van deze nieuwe opleiding zijn gezondheids- en welzijnsprofessionals die individuen of groepen via coaching willen aanzetten tot een aanpassing van hun levensstijl en hen willen begeleiden naar een bepaald gezondheidsdoel. Coaching, gedragsondersteuning of hulpverlening zelf komen wel niet meer aan bod. Isabel Uitdebroeck: “De aandacht gaat volledig naar het toevoegen van een extra laag ‘e-health’ bovenop de huidige job of opleiding. De studenten gaan of blijven dan ook aan de slag in de settings, bedrijven en organisaties van hun basisopleiding. Maar binnen die settings worden zij diegene die als pioniers in e-health en als innovatieve gezondheids- en welzijnsprofessionals patiënten en cliënten kunnen begeleiden in het verzamelen van gezondheidsdata. Ze leren deze gezondheidsdata ook analyseren en visualiseren om op basis daarvan blended gezondheidstrajecten en coachingstrategieën voor specifieke individuen en teams te kunnen opzetten. Daarnaast leren ze interdisciplinair samenwerken met digitale ontwikkelaars om innovatieve digitale e-health oplossingen te bedenken en/of te integreren in hun bestaande beroepspraktijk.”

Unieke vervolg­opleiding

In België is deze eenjarige opleiding de enige die volledig gebouwd is rond e-health en waarin studenten data en digitale gezondheidsinnovaties écht leren integreren in hun beroepspraktijk. “De trend van telehealth en telemedicine is niet nieuw, maar de coronapandemie heeft de integratie van digitale tools voor het motiveren van gedragsverandering versneld. De focus ligt dan ook enerzijds op datagedreven coaching op afstand en anderzijds wordt kritisch gekeken hoe wetenschappelijk onderbouwd de talrijke gezondheidsapps zijn. Deze aanvullende opleiding is bijgevolg interessant voor gezondheidscoaches, sportcoaches, diëtisten, verpleegkundigen, corporate wellbeing coaches, psychologisch consulenten of HR-welzijnsmedewerkers.”

Innovatieve hogeschool

“Aan Howest pionieren we graag en zijn we bijzonder sterk in het combineren van technische en menswetenschappelijke opleidingen. Dat is precies wat we met deze nieuwe opleiding doen”, besluit algemeen directeur Lode De Geyter. “We spelen volop in op de tijdsgeest en anticiperen op de noden van de toekomst. Geheel binnen de lijn van onze ambitie als hogeschool met een passie voor jouw toekomst.”

Meer informatie over de banaba in de e-health