Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, biedt met ingang van het academiejaar 2019-2020 een lerarenopleiding aan in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. In Oudenaarde werkt Howest hiervoor samen met het CVO De Vlaamse Ardennen van GO! Scholengroep 21.

Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen Howest en GO! Scholengroep 21. v.l.n.r: Leander De Cauter (voorzitter RVB GO! SG 21) – Bart Tsiobbel (directeur CVO De Vlaamse Ardennen) – Dirk Moulart (Algemeen directeur GO! SG 21) – Lode De Geyter (Algemeen directeur Howest) – Frederik D’hulster (directeur onderwijs en internationalisering Howest) – Isabel Uitdebroeck (opleidingsdirecteur Howest Brugge en Oudenaarde)

Howest kijkt in Brugge terug op een lange traditie: sinds 135 jaar worden in het beschermde neogotische gebouw in de Sint-Jorisstraat leraren secundair onderwijs, lager onderwijs en kleuteronderwijs opgeleid. Een aantal jaar al kunnen afgestudeerde leerkrachten hier ook een bijkomende opleiding tot leraar secundair onderwijs, onderwijzer of kleuteronderwijzer aan hun basisopleiding toevoegen, niet alleen in dagopleiding, maar ook via afstandsonderwijs, met een ruim aanbod aan flexibele trajecten.

In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Regering betreffende de versterking van de lerarenopleiding binnen hogescholen en universiteiten, kozen het CVO IVO in Brugge en het CVO De Vlaamse Ardennen in Oudenaarde ervoor om hun lerarenopleidingen over te dragen aan Howest. Als gevolg hiervan breidt Howest haar aanbod uit.

In Brugge wordt op de campus in de Rijselstraat, ook de verkorte educatieve bachelor aangeboden. Deze bachelor biedt houders van een bachelordiploma de mogelijkheid om onderwijsbevoegdheid te verwerven voor het domein waar ze al een bachelor voor behaalden. Daarnaast kunnen belangstellenden met een diploma secundair onderwijs en drie jaar praktijkervaring er ook het educatief graduaat behalen, zeg maar de vroegere SLO, GPB of D-cursus. Ook deze opleiding wordt in diverse formules en met een brede waaier aan mogelijkheden aangeboden.

Op de campus van het GO! Atheneum waar ook het CVO De Vlaamse Ardennen van de inrichtende macht GO! Scholengroep 21 gevestigd is, wordt in Oudenaarde vanaf volgend academiejaar het verkort traject educatieve bachelor en educatief graduaat in het secundair onderwijs aangeboden. Howest start er met meer dan 200 studenten.

Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering van Howest: “We zijn bijzonder opgetogen dat het CVO De Vlaamse Ardennen voor Howest gekozen heeft als partner aan wie de verkorte educatieve bachelor en het educatief graduaat overgedragen werden! Howest breidt hiermee haar actieradius uit naar Oost-Vlaanderen. We verheugen ons in de goede samenwerking tussen beide instellingen. Vermits de campus leraren opleidt op elk niveau, zijn we ervan overtuigd dat Oudenaarde een belangrijke educatieve hub wordt, waar contactmomenten een ontmoetingsplaats en een uitvalsbasis bieden voor stageplaatsen, oefensessies en coaching.”

In Kortrijk kunnen de studenten zowel de educatieve bachelor als het educatieve graduaat in afstandsonderwijs volgen. Zij kunnen genieten van het volledig aanbod aan educatieve bachelors en educatieve graduaten. Ze worden plaatsonafhankelijk gecoacht met gebruik van een state of the art leerplatform.