Overslaan en naar de inhoud gaan

De graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding van Howest in Brugge kiest net als vorig jaar voor een originele, praktijkgerichte invulling van de Onthaaldagen. Het doel? De eerstejaars meteen laten proeven van de praktijk. Het middel? Een tweedaags Festival van de Zorg (op 13 en 14 september) met workshops waarin de startende studenten in contact komen met de verschillende orthopedagogische doelgroepen.

Praktijk vanaf de eerste week

“Onze studenten kiezen vaak voor onze opleiding omwille van de praktijkgerichte invulling en de stages”, vertelt Ine Vanhauwere van het graduaat Orthopedagogische Begeleiding. “Dat ze al in de eerste week van het academiejaar effectief in contact komen met personen waar ze later aan de slag mee kunnen gaan, werkt enthousiasmerend en motiverend. Op die manier zetten we ook meteen de toon voor het werkplekleren dat als een rode draad doorheen deze graduaatsopleiding loopt.”

Tweede editie van Festival van de Zorg

Vorig jaar organiseerde het graduaat Orthopedagogische Begeleiding – na een eerste ‘light’ coronaversie – voor het eerst een volwaardige editie van het ‘Festival van de Zorg’. Dat de start van het academiejaar zo origineel ingevuld werd, viel onder meer in de smaak bij studente Steffie Demeulenaere: “Ik vond het super om meteen met onze toekomstige doelgroepen in contact te komen. Ook dat debat was heel interessant. Een cliënt vertelde er hoe belangrijk ze het vond dat haar begeleider écht naar haar luisterde door daar genoeg tijd voor te nemen. Een rake opmerking die ik meenam naar de rest van het jaar. Ik leerde nog wel meer in die eerste week. Zo leidde het contact met een groep doven ertoe dat ik voor het eerst durfde communiceren met mijn dove tante.”

Ook bij de andere deelnemers waren er genoeg positieve signalen om een tweede editie te organiseren. Zo zullen op woensdag 13 en donderdag 14 september meer dan tachtig volwassenen en jongeren met een beperking en ouderen uit een woonzorgcentrum naar de Howest-campus in Brugge komen om samen met de studenten deel te nemen aan allerhande workshops.

Workshops samen met cliënten

Op het programma staan onder meer gezelschapsspelletjes en activiteiten als creatief met mandala’s, T-shirts bedrukken of cupcakes maken. Ine: “We organiseren de workshops rond de interesses of vaardigheden van de cliënten. Zo zullen cliënten bijvoorbeeld zelf een initiatie SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) geven aan de studenten.” De workshops vormen de eyecatchers van het Festival van de Zorg. Dat meer dan 80 cliënten deelnemen, is op zich al uniek. Deze doelgroep is namelijk niet altijd even mobiel en onverwachte, nieuwe situaties zijn voor hen niet altijd even gemakkelijk.

Naast de workshops staan ook getuigenissen uit de geestelijke gezondheidszorg en een ervaringsparcours met rolstoelen in de Brugse binnenstad op het programma. De tweedaagse wordt op donderdag afgesloten met een debat rond het thema ‘Wat is een goede orthopedagogische begeleider’ en met een barmoment voor studenten, docenten, alumni en het werkveld.

Brede inzetbaarheid in knelpuntberoep

Opvoeder-begeleider is erkend als knelpuntberoep. Een vlotte doorstroom van breed inzetbare professionals is dan ook erg belangrijk. “Daar spelen we met de opleiding heel sterk op in door de blik van de studenten zoveel mogelijk te verruimen naar alle doelgroepen. Dat doen we ook tijdens het Festival van de Zorg. Dat de eerstejaars zo al bij de start kennis kunnen maken met verschillende werkveldpartners en doelgroepen werkt inspirerend om hun ‘orthoprofiel’ vorm te geven. Als doelgroepen onderscheiden we: personen met een beperking, kinderen en jongeren, personen met een psychische kwetsbaarheid, ouderen en personen met een bijzondere kwetsbaarheid, zoals armoede of een migratieachtergrond.”

Actieve samenwerking met het werkveld

Ook de werkveldpartners waren enthousiast na de eerste editie van het evenement. “Ondanks de hoge werkdruk maken ze ook nu weer graag tijd om mee hun schouders onder het Festival van de Zorg te zetten. Evident is hun bijdrage niet, maar toch komen ze langs om de studenten warm te maken voor de job en ze binnen hun organisaties te verwelkomen als stagiair, of later eventueel als werknemer. Door al bij aanvang kennis te maken met het brede werkveld zien we dat studenten sneller aanvoelen waar hun ‘goesting’ ligt. Dat helpt ze bij het maken van gerichtere keuzes voor hun stages (1000 uur over twee jaar).”