Overslaan en naar de inhoud gaan

De komende jaren krijgt hernieuwbare energie op zee een flinke impuls. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise in het project Offshore For Sure om 5 veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten. Ook de onderzoeksgroep Security en Privacy van de opleiding Toegepaste Informatica van Howest voert mee onderzoek. De doelstelling van het project is het versnellen van de energietransitie op zee en aanjagen van de duurzame blauwe economie in samenwerking met kennisinstellingen, regionale en maatschappelijke organisaties. Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma 2021-2027 ondersteunt deze samenwerking.

Gedurende de looptijd van het driejarige project investeren de projectpartners meer dan 10 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Deze investering wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland en cofinanciers. Het consortium gelooft dat deze offshore energieoplossingen zullen bijdragen aan een slimmer, groener en socialer Europa. BLUESPRING is de initiatiefnemer achter het projectidee Offshore For Sure en treedt op als projectverantwoordelijke.

offshore for sure

Vijf innovaties en partners

De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie-ontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:

 1. Golfenergie van Dutch Wave Power
 2. Getijdenenergie van Water2Energy
 3. Offshore solar van Oceans of Energy
 4. Simulering van Energieopslag van FLASC
 5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologieontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Howest, Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, Universiteit Gent, Deftiq en de Zeeuwse Milieufederatie.

Samenwerking op drie domeinen

 • Beleid & Burger
  Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen zich op zee afspeelt, richten we ons erop om mensen te betrekken, kennis uit te wisselen en zo het draagvlak en bewustzijn te vergroten. Wij werken nauw samen met natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en vergelijkbare projecten.
 • Educatie
  We ontwikkelen leertrajecten aan de hand van de kennis die we opdoen tijdens de uitvoering van het project. We bevorderen studentenuitwisseling en zetten een samenwerking op tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.
 • Certificering
  We werken aan certificeringsdiensten voor de testen in laboratoria en op open zee.
Offshore for sure 2
Offshore for sure 3

Duurzaam perspectief

De opbrengst van onze energietransitie op zee wordt getoetst door drie type eindgebruikers: overheden, projectontwikkelaars en burgercoöperaties. Door hun goedkeuring van onze bedrijfscases trekken we investeringen aan zowel voor technologie als voor projecten.

Dit moet leiden tot financierbare projecten voor de toekomst, die bijdragen aan economische groei in de regio en zorgen voor nieuwe banen in de duurzame blauwe economie.

Rol van Howest

Howest draagt dankzij haar kennis in cybersecurity bij tot het ontwerp van slimme en veilige onderhoudssystemen. Verder zal Howest optreden als educatiepartner om onderwijs en onderwijsmateriaal uit te werken rond nieuwe reglementeringen vanuit Europa NIS2 , EU Cyber Resilience ACT en Standaarden ISO27001 en IEC62443.

 • Wil je meer weten? Neem dan contact op met kurt.callewaert [at] howest.be (kurt[dot]callewaert[at]howest[dot]be)
 • Heb je interesse om als bedrijf mee te werken met Howest? Neem dan contact op met research [at] howest.be (research[at]howest[dot]be)
Thread-defense
partners O4S