Overslaan en naar de inhoud gaan
Administratief / technisch

Stafmedewerker digitaal leren

Locatie Campus Kortrijk Weide Barema 587(A21) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 10/03/2024 contract Contractueel onbep. duur

Opdracht

Howest versterkt de afdeling ‘onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie’ met een stafmedewerker ‘digitaal leren’ verantwoordelijk voor het beheer en de implementatie van de elektronische leeromgeving Canvas en de bijhorende onderwijsplug-in’s (lock-down browser, respondus monitor, wooclap, panopto) en meerwerkend aan het howest-brede beleid ‘digitaal leren’ van de hogeschool.

Binnen deze functie onderscheiden we drie resultaatsgebieden:

Resultaatsgebied onderwijsondersteuning

 • Je documenteert en beheert het instellingsbrede ed-tech aanbod. In deze rol ben je het eerste contactpersoon met de leverancier om (a) nieuwe updates en functionaliteiten te implementeren in de organisatie, (b) interne behoeften-noden te communiceren naar het contactpersoon en (c) om de naleving van het contract te bewaken.
 • I.s.m. het ed-tech team ontwikkel je een divers aanbod aan professionaliseringsinitiatieven (trainingen, microtrainingen, leercafés) en ondersteunende instrumenten (checklists, tutorials, online leerpaden) ten einde docenten te ondersteunen in het doordacht inzetten van het ed-tech aanbod in het onderwijs- en leerproces i.f.v. activerende werkvormen, hybride leren en digitaal evalueren. Je hebt hierbij bijzondere aandacht voor de doelgroep van startende docenten en startende opleidingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van een community van key-users uit de opleidingen die je informeert, begeleidt en ondersteunt in hun taak i.c., het ondersteunen van docenten in hun digitaal leren, vanuit deze rol neem je ook de tweede lijn ondersteuning op t.a.v. het ed-tech aanbod.
 • Je ondersteunt andere diensten bij de implementatie van secundaire plug-in’s op de CANVAS leeromgeving waarbij je het proces tot oplevering mee ondersteunt.
 • Je bent een klankbord voor andere diensten inzake technisch-administratieve processen die cruciaal zijn om de digitale leeromgeving efficiënt in te richten.
 • van de cel educatieve technologie i.s.m. andere relevante stakeholders (MAM, ED-HUB, Enterprise) teneinde de digitale competenties bij docenten en studenten te verhogen.

Resultaatsgebied ‘onderwijsinnovatie’

 • Je houdt vinger aan de pols m.b.t. de mate waarin het huidige ed-tech aanbod wordt gebruikt door docenten en kan noden bij docenten detecteren.
 • Je kan i.f.v. deze noden gericht marktonderzoek gaan doen naar educatieve plug-in’s en kan doelgericht pilots opzetten, deelnemers rekruteren en gericht evalueren i.f.v. de functionele noden en financiële mogelijkheden.
 • Je kan in een interdisciplinaire projectgroep met andere stakeholders (dienst IT – infrastructuur - mediatheken) mee nadenken over de vormgeving van ed-tech lokalen ten einde digitaal leren naar een hoger niveau te brengen.
 • Je kan het instellingsbrede beleid educatieve technologie verder vorm geven en vertalen in processen ten einde de implementatie en adoptie bij eindgebruikers te faciliteren.
 • Je denkt mee na over een co-creatief aanbod van de mediatheken en die van de cel educatieve technologie i.s.m. andere relevante stakeholders (MAM, ED-HUB, Enterprise) teneinde de digitale competenties bij docenten en studenten te verhogen.

Resultaatsgebied ‘organisator’

 • Je participeert aan instellingsbrede overlegfora i.c. forum onderwijs, onderwijsoverleg.
 • Je zit het key-user overleg voor.
 • Je neemt deel aan het lerend netwerk ‘digitaal leren’ van Howest.
 • Je participeert aan Vlaamsbrede ed-tech communities i.c., Vlaamse Canvas Community, SIG Educatieve Technologie

Profiel

Vereist diploma en kennis

Je hebt een masterdiploma met affiniteit en aantoonbare ervaring in het implementeren van edcuatieve technologie en digitaal leren.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je bent geboeid door educatieve technologie en digitale didactiek.
 • Je handelt vanuit een visie op digitaal leren en zijn meerwaarde in het hoger onderwijs.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van ons ed-tech aanbod i.c, CANVAS, Wooclap, Panopto.
 • Je houdt van procesmatig denken en plannen.
 • Je kan een team docenten en key-users motiverend coachen richting digitaal leren.
 • Je hebt een innovatieve visie op het professionaliseren van teams/docenten richting digitaal leren.
 • Je vindt plezier in de combinatie van docentenprofessionalisering, hands-on ondersteuning en beleidsmatig denken.
 • Je houdt van uitdaging en diversiteit in je takenpakket

Ervaring

Je kan minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie voorleggen.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor onbepaalde duur.
Jouw startdatum wordt in onderling overleg besproken. We kijken uit naar een snelle indiensttreding.
Omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Griet.Lust [at] Howest.be (Griet Lust )– diensthoofd Onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
luc.verhalle [at] howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 10/03/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 20 maart vanaf 17u op de Algemene Diensten van Howest: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject