Overslaan en naar de inhoud gaan
Administratief / technisch

Medewerker leven lang leren

Locatie Campus Kortrijk Weide Barema 592 (B21) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 03/03/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Howest versterkt de dienst onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie afdeling Leven Lang Leren met een medewerker die instaat voor de ondersteuning van een flankerend beleid LLL en de ondersteuning van de bestaande en nieuwe LLL trajecten inzake de vormgeving en optimalisering van deze trajecten zoals gecommercialiseerd via Howest Academy.

Als medewerker levenslang leren neem je taken op binnen drie resultaatsgebieden waarvan het resultaatsgebied van ‘onderwijsondersteuner’ het belangrijkste is.

Resultaatsgebied van onderwijsondersteuner: Je ondersteunt opleidingen bij het vormgeven van hun LLL-opleiding en dit vanuit een commerciële-businessgerelateerde invalshoek. Concreet ondersteun je opleidingen bij het concretiseren van hun doelgroep en het berekenen van hun prijssetting. Daarnaast adviseer je opleidingen inzake hun marktanalyse en bewaak je mee de vooropgestelde deadlines. Je bewaakt de curriculumflow voor postgraduaatsopleidingen en stimuleert opleidingen om de correcte informatie tijdig in te geven. Je houdt de vinger aan de pols m.b.t. de kwaliteit van de opleidingen en kan gerichte acties voorstellen.

Je bent op de hoogte van de huidige administratieve flows voor postgraduaten en navormingen die je voor de Kortrijkse opleidingen ook mee onderhoudt en opvolgt. Vanuit deze rol denk je ook mee na over de optimalisatie van deze systemen.

Resultaatsgebied van onderwijsontwikkelaar/innovator: Je werkt proactief en samen met andere collega’s mee aan projecten gericht op het uitbouwen van een aanbod levenlang leren aan de hogeschool.

Resultaatsgebied van organisator: je ondersteunt mee de werking van de dienst onderwijsontwikkeling & innovatie, je beheert de publieke Sharepoint, je participeert aan intern en extern overleg m.b.t. levenlang leren.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt minimum een bachelordiploma in een business of management sector.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands.
 • Je kan commercieel denken en dit vertalen naar een doelgerichte ondersteuning van opleidingen.
 • Je bent geboeid door het verhaal van levenslang leren en wil vanuit een doelgroepdenken mee dit verhaal uitbouwen aan onze hogeschool.
 • Je bent breed geïnteresseerd in de 9 interessedomeinen waarbinnen we een LLL aanbod organiseren en commercialiseren via Howest Academy.
 • Je kan opleidingen doelgericht ondersteunen en adviseren.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent geboeid door de digitale transformatie in het onderwijs
 • Je bent in staat mee te werken aan veranderingsprocessen.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan zelfstandig werken alsook samenwerken in teamverband.

Ervaring

 • Ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in hoger of volwassen onderwijs is een plus.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van één jaar. De startdatum kan in overleg met de geselecteerde kandidaat worden afgesproken. We kijken uit naar een snelle indiensttreding.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Griet.Lust [at] Howest.be (Griet Lust) – diensthoofd onderwijsontwikkeling & onderwijsinnovatie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
luc.verhalle [at] howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 03/03/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 6 maart vanaf 17u op onze Algemene Diensten: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject