Overslaan en naar de inhoud gaan
Administratief / technisch

Coördinator STUVO

Locatie Campus Kortrijk Weide Locatie Campus Brugge Station Barema 594 (B31) of 587 (A21) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 16/06/2024 contract Contractueel onbep. duur

Opdracht

Howest gaat -naar aanleiding van de pensionering van de huidige functiehouder- op zoek naar een geëngageerde en dynamische coördinator voor haar studentenvoorzieningen.

Als coördinator STUVO word je eindverantwoordelijke voor het uitwerken en opvolgen van beleid inzake diversiteit en inclusie voor studenten (in concreto: studentenvoorzieningen en studentenbegeleiding) ter ondersteuning van het onderwijsbeleid en de realisatie van de strategische doelstellingen van de hogeschool.

Je stuurt een team aan van studiecoaches, medewerkers sociale dienst, studentenhuisvesting, mobiliteit en studentenwerking. Je vertegenwoordigt de hogeschool op interne en externe overlegfora op regionaal en Vlaams niveau en volgt nauw de samenwerkingsovereenkomsten op. Je rapporteert aan de directeur onderwijs, studenten en internationalisering over jouw werkzaamheden:

Studentenvoorzieningen:

 • Strategische keuzes van Howest vertalen naar toekomstbestendige studentenvoorzieningen
 • Ontwikkelen van een beleidsplan, met aandacht voor verschillende services vanuit de dienst studentenvoorzieningen
 • Management adviseren omtrent strategische opportuniteiten en bijstaan met scenarioanalyses bij het maken van keuzes tussen verschillende strategische opties.
 • Ontwerpen van procedures, methodieken en tools voor operationalisering van de werking.
 • Borgen van decretaal vastgelegde werkgebieden inzake studentenvoorzieningen in de organisatie
 • Opvolgen van actieplannen, rapporteren ten aanzien van de hogere overheid
 • Opvolgen en verantwoorden van financiële geldstromen

Studentenbegeleiding:

 • Ontwikkelen van een beleidsplan inzake instroom, doorstroom en uitstroom (studenten met een functiebeperking).
 • Management adviseren omtrent strategische opportuniteiten en bijstaan met scenarioanalyses bij het maken van keuzes tussen verschillende strategische opties.
 • Ontwerpen van procedures, methodieken en tools voor operationalisering van de werking.
 • Bijhouden en analyseren van onderwijsdata in functie van studievoortgang.
 • Faciliteren van de opleidingen voor de uitrol van sociaal beleid m.i.v. de studie - en studentenbegeleiding binnen de opleidingen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma (bij voorkeur in het domein van sociaal werk).
 • Ervaring in beleidsuitvoering binnen het domein van een sociale dienst is een meerwaarde.
 • Ervaring in het hoger onderwijs is een sterke aanbeveling.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt uit studie of ervaring kennis over relevante wetgeving en de sociale kaart van onze regio.
 • Je bent in staat om op een relevante en doelgroepgerichte manier het beleid op het gebied van studentenvoorzieningen uit te werken;
 • Je werkt nauwkeurig met oog voor de voortgang van je eigen werk en dat van anderen én je anticipeert op onvoorziene omstandigheden.
 • Je hebt een motiverende leidinggevende stijl.
 • Je brengt een sterk netwerk binnen in de hogeschool om onze studentenvoorzieningen en studentenbegeleiding continu te verbeteren.

Ervaring

 • Je hebt ervaring in beleidsuitvoering en leiding geven.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het domein van sociaal beleid en heb je affiniteit met studentenwerking.

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van 01/09/2024.

Omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Mieke.Demeyere [at] Howest.be (Mieke Demeyere) – directeur onderwijs, studenten en internationalisering

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc.verhalle [at] Howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 16/06/2024. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 op de Algemene Diensten van Howest: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject