Overslaan en naar de inhoud gaan

#Inspire - ontmoet, ontdek & experimenteer

The Enteprise is een dynamische ontmoetingsplaats voor een breed publiek. Via evenementen, demo's, workshops en talks maak je uitgebreid kennis met onze bruisende campussen, de Howest-opleidingen en ons onderzoek.

In The Enteprise wordt zowel expertise gedeeld als gemeenschapsgerichte initiatieven gestimuleerd. Dit zorgt voor een inspirerende omgeving waarin creativiteit, expertise, innovatie en ondernemerschap centraal staan. Via evenementen, talks en exposities stimuleren we ondernemers, experts en docenten om nieuwe ideeën te verkennen.

Binnen The Enterprise hebben we extra aandacht voor jongeren (14+). We maken leerlingen enthousiast rond nieuwe technologieën en innovaties, moedigen hen om hun talenten te ontdekken en hun betrokkenheid bij de samenleving (verder) te ontwikkelen.

Uiteraard richten we ons ook op hun begeleiders, die we laten kennismaken met onderzoeksresultaten, de nieuwste methodieken, tools en technologieën. We laten hen zien hoe dit geïmplementeerd kan worden in de klas en/of hun organisatie. Verder voorzien we ook diverse netwerkmogelijkheden. Op die manier planten we de eerste zaadjes voor verdere professionele ontwikkeling en/of multidisciplinaire samenwerking.

Inspire inspireren in Howest The Enterprise
The Enterprise Ideate

#Ideate - bedenk, creëer & itereer

Er is een diepgaandere uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk, wat kan leiden tot kortdurende ondersteuning bij het implementeren van tools, methodieken en nieuwe technologieën, tot het gezamenlijk opzetten van innovatieve trajecten of projecten waarbij maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. We leggen een sterke focus op het stimuleren van creativiteit en ondernemend denken.

Vanuit 'The Enterprise' bieden we begeleiding op maat, en waar gewenst betrekken we ook studenten, docenten en onderzoekers van Howest om samenwerkingen op te zetten.

Op die manier bevorderen we binnen Howest een cultuur van creatieve samenwerking, bieden we scholen en organisaties de nodige opstapjes om andere horizonten te verkennen en uit hun comfortzone te stappen.

#Act - implementeer, onderneem & groei

Jongeren, leraren, onderzoekers, professionals en burgers zijn actief betrokken bij maatschappelijk relevante projecten die bijdragen aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, en die impact hebben op de samenleving.

Binnen een inclusieve community wordt opgedane kennis en ervaring actief gedeeld. Hierdoor ontwikkelen de leden van de community transformatieve vaardigheden die vervolgens ingezet kunnen worden bij nieuwe uitdagingen.

Op basis van deze output stemt Howest opleidingen, onderzoek en projecten verder af op de behoeften van het onderwijs- en werkveld.

The Enterprise Act

Why?

Een transdisciplinaire community, van burgers, onderwijsinstellingen, overheden en organisaties, die samen uitdagingen aangaan en dit binnen de grenzen van onze planeet.

  • We zetten samen expertise, methodieken, tools en infrastructuur in voor de uitdagingen uit de samenleving.

  • We creëren samen onderwijs en onderzoek op maat van de uitdagingen uit de samenleving.

  • We bouwen aan een inclusieve en transdisciplinaire community binnen en buiten Howest.

  • We bouwen samen sleutelcompetenties op en kunnen deze inzetten bij complexe uitdagingen.

The Enterprise in beeld

Bekijk ons aanbod doe- en inspiratiedagen, van demonstraties, cocreatiesessies, events, workshops tot train-the-trainer-sessies:

Aanbod