Overslaan en naar de inhoud gaan

Jouw stem telt!

Howest neemt studentenparticipatie - inspraak van de studenten in het reilen en zeilen van de hogeschool - heel ernstig. Zowat overal en over alles kan je als student je mening, je idee, je opmerking of je verzuchting kwijt.

Wie zoeken we daarvoor? Iedereen eigenlijk: kritische geesten, stille werkers, strategische denkers, vrolijke doeners… uit alle opleidingen en alle jaren.

Het doel van studentenparticipatie is eenvoudig: Howest voor alle studenten op alle vlakken zo goed mogelijk maken.

Sociaal werk
Studenten Toegepaste Psychologie tijdens groepswerk

Inspraak over (bijna) alles

Ook het uitgangspunt van Howest is niet moeilijk: we beslissen nooit over studenten zonder de studenten er zelf bij te betrekken. Of in het kort: nooit over studenten zonder studenten.

Studentenparticipatie gebeurt op 3 niveaus:

  • Op opleidingsniveau
  • Op campusniveau
  • Op hogeschoolniveau

Howest juicht het dus toe als jij jouw stem laat klinken! Je kiest zelf waar, wanneer, hoe vaak of hoe luid je dat doet.

Inspraak in je opleiding

Inspraak in je opleiding

Elke opleiding heeft een participatiecommissie waar studenten in gesprek gaan met de opleiding. De onderwerpen zijn per definitie opleidingsgebonden: de opbouw en de uitvoering van het opleidingsprogramma, de spreiding van opdrachten en taken, de opmaak van examenroosters, de evaluatie van uitstappen…

Doorgaans is het de opleiding die (minstens 2 keer per academiejaar) het initiatief neemt, maar ook studenten kunnen vragen om de participatiecommissie bijeen te roepen. Na elke bijeenkomst volgt een verslag… en opvolging. Elke opleiding heeft een eigen manier om de participatiecommissie te organiseren (met vertegenwoordigers, klassikaal…). Je opleidingscoördinator doet het met plezier voor je uit de doeken.

Inspraak over de campus

Inspraak over de campus

Ook op campusniveau kan je je ei kwijt in de campusparticipatie. De onderwerpenlijst is eindeloos: een opmerking over de inrichting van lokalen en gebouwen, een idee voor de cafetaria, een tip voor de IT-ploeg, een suggestie voor de kok... Het kan hier! Of nog: complimenten voor het onderhoudspersoneel, ideeën voor een verbetering, verlangens voor zomer of winter. Meld het! Aarzel niet!

Hou je mailbox in de gaten. Er komt enkele keren per jaar een uitnodiging voorbij.

Inspraak over de hogeschool

Inspraak over de hogeschool

De studenten in de Studentenraad buigen zich over het algemene reilen en zeilen van de hogeschool. Zij zijn de gesprekspartner van de directie en onderhouden via de Vlaamse vereniging van studenten nauw contact met de studentenraden van andere hogescholen. In de Studentenraad vind je (verkozen) studentenvertegenwoordigers die over werkelijk alles een mening hebben en geven.

De Studentenraad overlegt met Howest over alles wat studenten aanbelangt: het onderwijs- en examenreglement, het inschrijvingsgeld, kwaliteitszorg, studentenbegeleiding, rechten en plichten van studenten, onderwijsvernieuwing, communicatie, plannen en initiatieven van de hogeschool... Het hoger onderwijsdecreet voorziet dat de Studentenraad 'adviezen' uitbrengt waarmee de hogeschool vervolgens aan de slag gaat. Dat is een mogelijkheid waar de Studentenraad graag gebruik van maakt.

Naast hun ‘zitje’ in de Studentenraad hebben studentenvertegenwoordigers ook (met stemrecht!) zitting in de bestuursorganen van de hogeschool (Raad van Bestuur, Stuvoraad). De Studentenraad stuurt daarnaast ook mensen uit naar de Vlaamse Vereniging van Studenten, de Algemene vergadering van de Associatie Universiteit Gent, de Gentse Associatie Studentenraad...

De agenda van de Studentenraad is telkens verrassend. Immers: eender wat kan besproken en aangepakt worden, zo lang als Howest en/of de Howest-studenten er maar beter van (kunnen) worden.

Meer info?

Loop je warm voor studentenparticipatie maar twijfel je nog? Heb je een vraag over de werking van onze inspraakorganen? Wil je weten waar je met je opmerking of idee terecht kunt? We maken je graag wegwijs!

Aarzel niet en neem contact op via studentenparticipatie [at] howest.be (studentenparticipatie[at]howest[dot]be)