Bachelor Toegepaste Psychologie

Bachelor Toegepaste Psychologie
"Je bent geïnteresseerd in mensen, dat is duidelijk … Je vrienden weten je te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel … Je leeft mee met mensen … Je hebt veel geduld …"

Het gedrag van mensen, wat ze doen, wat ze voelen en denken, is een complex maar boeiend gegeven. In de opleiding Toegepaste psychologie leer je dit gedrag te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden.

In ons vernieuwd programma starten we met een theoretische basis die je zal helpen om menselijk gedrag beter te begrijpen. Deze basis heb je nodig om vervolgens te leren hoe je op een professionele manier gedrag kan meten en beïnvloeden. 

Het nieuwe opleidingsprogramma van de Bachelor Toegepaste Psychologie is dan ook opgebouwd rond drie grote clusters:

  1. Gedrag onderzoeken
  2. Gedrag beïnvloeden
  3. Professioneel handelen

In de cluster ‘Gedrag onderzoeken’ prikkelen we je onderzoekend vermogen en word je opgeleid tot een expert in psychodiagnostiek. Je oefent observatietechnieken, je neemt psychodiagnostische testen af, je verwerkt en interpreteert data, je voert zelf kleinschalig praktijkonderzoek uit, …

In de cluster ‘Gedrag beïnvloeden’ leer je hoe je mensen kan helpen om tot positieve en duurzame veranderingen te komen in hun leven. We gaan dieper in op verschillende methodieken en interventies: van ondersteunen over voorlichten en adviseren tot counselen, coachen en trainen. Je krijgt ook de basis mee om je later bijkomend te specialiseren in bemiddeling.

In de cluster ‘Professioneel handelen’ sta je stil bij je eigen functioneren. Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten en waar heb ik het moeilijk mee? Wat zijn mijn normen en waarden en hoe ga ik daarmee om in het werken met andere mensen?  Wat is mijn rol in een team? …

Het nieuwe opleidingsprogramma van de Bachelor Toegepaste Psychologie belicht de doelgroepen ‘organisaties’, ‘kinderen en jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘senioren’. 

Passie voor jouw toekomst

Howest is veel meer dan een hogeschool met 24 bachelor- en 12 graduaatsopleidingen.

Het is een hogeschool met passie voor jouw toekomst. Een hogeschool waar elke student centraal staat en waar we die via persoonlijke begeleiding op weg zetten naar een diploma dat voorsprong geeft op de arbeidsmarkt.

Jouw toekomst

Kiezen voor Toegepaste psychologie is kiezen voor een professionele toekomst in het unieke en uitgestrekte domein van de psychologie.

Onze troeven

De opleiding profileert zich als een inhoudelijk brede opleiding: een keuze maken voor één afstudeerrichting is niet nodig. Bij ons doorloop je gewoonweg àlle trajecten, waarbinnen je eigen accenten kan leggen. Aangezien je opgeleid wordt tot alle werkvelden, worden je kansen op de arbeidsmarkt opmerkelijk groter!

Meet & greet

Heb je nog vragen? Aarzel niet om jouw vraag te stellen aan de opleidingscoördinatoren van de opleiding.

Go international

Studeren of stage lopen in het buitenland is een absolute meerwaarde. Howest hecht groot belang aan internationalisering. Alle Howest-opleidingen promoten dan ook actief de internationale gedachte onder hun studenten en docenten.

Onderzoek en dienstverlening

Toegepast wetenschappelijk (“evidence-based”) onderzoek is naast onderwijs een van de kernopdrachten van de opleiding Toegepaste psychologie aan Howest. Onder toegepast of praktijkgericht onderzoek verstaan we onderzoek dat inspeelt op concrete behoeften en vragen vanuit het werkveld en/of onderzoek met een duidelijke terugkoppeling naar de praktijk.

Verkort traject Toegepaste Psychologie

Heb je al een bachelor- of graduaatsdiploma op zak en wil je nog een extra diploma Toegepaste psychologie behalen?

De opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

72157691412341950

Waar heb ik les?

Campus Brugge Centrum

Campus Brugge Centrum bevindt zich vlak bij het station van Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zitten trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld is dus letterlijk vlakbij!

Contact details:

Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
+32 50 33 32 68
brugge@howest.be
Meer info en routeplan

Wil je op de hoogte blijven over deze opleiding?

We informeren je heel graag via mail. Laat hieronder gewoon even je gegevens na.
Vul hieronder je adres in.

Veelgestelde vragen over de opleiding

Wat is het verschil tussen een master en een bachelor Psychologie?

Het verschil zit vooral in de hoeveelheid theorie en de complexiteit daarvan. Een master is een academische opleiding die focust op fundamentele en theoretische kennis. Een bacheloropleiding daarentegen is een toegepaste opleiding die focust op het opleiden tot een direct inzetbare professional. Een concrete illustratie daarvan is dat wij de keuze maken om je één relevant model aan te leren dat het vaakst gehanteerd wordt in de praktijk, in tegenstelling tot een overzicht van vijf modellen.

Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat bachelorstudenten tijdens hun stage en wanneer ze pas afgestudeerd zijn sneller en breder inzetbaar zijn dan masters, maar wanneer ze zich willen specialiseren (in klinische psychologie of bedrijfspsychologie bijvoorbeeld en/of wanneer ze in complexere contexten willen gaan werken (in een gesloten psychiatrische instelling met doorgedreven diagnostiek of wanneer ze psychotherapeut willen worden), dan is een master meer aangewezen. 

Wat is het verschil tussen Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk?

Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in mensen, veelal met een bepaalde moeilijkheid. Sociaal Werk benadert deze mensen eerder vanuit een breder perspectief (huisvesting, tewerkstelling, financieel en juridisch kader, …), terwijl het perspectief in Toegepaste Psychologie smaller maar diepgaander is (menselijk gedrag 'in de diepte': wat voelen/denken/kunnen/doen mensen en hun meest nabije sociale context (partner, gezin, context waarin ze werken, ...).

Onze opleiding besteedt daarom ook ruim aandacht aan diagnostische competenties met betrekking tot het menselijk functioneren. In Sociaal Werk komt diagnostiek veel minder aan bod. 

Waar kom ik later terecht? Wat wordt mijn beroepstitel?

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt je op tot psychologisch consulent. Psychologisch consulenten zijn actief in tal van sectoren en diensten: Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CLB's, interimkantoren, HRM-afdelingen van bedrijven, de politie, (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, CAW's, … en niet onbelangrijk in deze tijden: ook in de onlinehulpverlening. 

Ik heb geen sociale vooropleiding, maar ben wel geïnteresseerd in Toegepaste Psychologie. Is deze opleiding dan wel iets voor mij?

Zeker! De belangrijkste voorwaarde is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Als mensen jou vaak weten te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel, als je goed kan luisteren, veel geduld hebt en je goed kan inleven in andermans situatie, dan kan deze richting zeker iets voor jou zijn! Daarnaast is een stevige portie 'goesting', passie en gedrevenheid een troef. 

Ik ben niet goed in wiskunde, zal ik deze richting wel aankunnen?

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De basiskennis wiskunde uit het middelbaar is voldoende. Als je twijfelt aan je basisvaardigheden wiskunde, dan kan je in september een vrijblijvende instapcursus wiskunde volgen (1 dag , van 10u tot 15u, 10 euro).

Welke ondersteuning is er voor studenten met functiebeperkingen en extra noden?

Soms loopt het niet zo vlot op studie- of op persoonlijk vlak en kan je best wat extra ondersteuning gebruiken. De opleiding Toegepaste Psychologie hecht veel belang aan haar voorbeeldfunctie. Studenten die het om eender welke reden moeilijker hebben, kunnen opgevolgd en ondersteund worden door een van onze beide mentoren. Met ons team van 20 docenten houden we daarnaast ongeveer om de twee weken een teamoverleg.

We hebben ook een goed uitgebouwd buddynetwerk waarin studenten voor elkaar zorgen. Verder biedt Howest trainingen aan voor faalangst, planning en organisatie, .... Studenten met specifieke noden (concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie, ....) kunnen voor het examen bovendien bepaalde faciliteiten gebruiken (een apart examenlokaal, aangepaste voorleessoftware, ...) zodat ze met gelijke cognitieve wapens kunnen strijden. 

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Het gedrag van mensen, wat ze doen, wat ze voelen en denken, is een complex maar boeiend gegeven. In de opleiding Toegepaste Psychologie leer je dit gedrag te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden. In ons programma starten we met een theoretische basis die je zal helpen om menselijk gedrag beter te begrijpen. Deze basis heb je nodig om vervolgens te leren hoe je op een professionele manier gedrag kan meten en beïnvloeden. Ons opleidingsprogramma is daarom opgebouwd rond drie grote clusters: ‘Gedrag onderzoeken’, ‘Gedrag beïnvloeden’ en ‘Professioneel handelen’.

  1. In de cluster ‘Gedrag onderzoeken’ prikkelen we je onderzoekend vermogen en word je opgeleid tot een expert in psychodiagnostiek zodat je ook advies kan geven. Je oefent observatietechnieken, je neemt psychodiagnostische testen af, je verwerkt en interpreteert data, je voert zelf kleinschalig praktijkonderzoek uit, …
  2. In de cluster ‘Gedrag beïnvloeden’ leer je hoe je mensen kan helpen om tot positieve en duurzame veranderingen te komen in hun leven. We gaan dieper in op verschillende methodieken en interventies: van ondersteunen over voorlichten en adviseren tot counselen, coachen en trainen. Je krijgt ook de basis mee om je later bijkomend te specialiseren in bemiddeling.
  3. In de cluster ‘Professioneel handelen’ sta je stil bij je eigen functioneren: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten en waar heb ik het moeilijk mee? Wat zijn mijn normen en waarden en hoe ga ik daarmee om in het werken met andere mensen? Wat is mijn rol in een team? … 

Vanaf de tweede helft van het curriculum leer je hoe je met dit alles aan de slag kan gaan bij vier verschillende doelgroepen: ‘bedrijven & organisaties’, ‘kinderen & jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘senioren’.

Hoe ziet een lesrooster en academische kalender eruit?

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dit vertaalt zich in een sterke afstemming van de theorie op de praktijk. Al vanaf het eerste jaar krijg je naast theorie heel wat praktijkgerichte vakken en mag je je zeker verwachten aan een stevige basisopleiding in psychologische gespreksvoering. Daarnaast komt de praktijk uitgebreid aan bod in oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek, casusbespreking, ...  

Werkplekleren heeft een belangrijke plaats in onze opleiding. Gewapend met zowel theoretische kennis als een doorgedreven praktijkervaring ga je al vanaf het tweede jaar aan de slag in het werkveld. Zowel in het tweede als het derde jaar neemt stage een grote plaats in het programma in. 

Hoe groot zijn de groepen?

Sommige vakken krijg je in kleine groepen van zo'n 16 studenten. Dat geldt vooral voor de vaardigheidsvakken, zoals gesprekstechnieken. Je leert op die manier niet alleen heel snel je medestudenten kennen, je kan bovendien al vanaf het eerste jaar van de praktijk proeven. Op die manier krijg je van meet af aan die technieken in de vingers en leer je ze breed toepassen. 

Toch is het zeker niet zo dat je altijd in kleinere groepen zal zitten. Het programma bevat immers ook heel wat theoretische hoorcolleges die je samen met 160 tot 170 studenten in een grote aula volgt.

Ik begrijp niet waar jullie vakken inhoudelijk voor staan. Het lijkt zo anders dan de psychologie-opleiding van andere instellingen?

In ons programma klinken de namen van de vakken ('opleidingsonderdelen') voor buitenstaanders wellicht nogal abstract. Maar de vakken die je ook in het programma van andere bacheloropleidingen en de masteropleiding Psychologie ziet staan, komen ook bij ons wel degelijk aan bod.

Vakken zoals 'Algemene Psychologie' en 'Neuropsychologie' zitten bijvoorbeeld vervat in ons vak 'Basis van Gedrag', 'Statistiek' en 'Onderzoeksmethodologie' zitten vervat in onder andere 'Basis van Onderzoek', 'Sociale Psychologie' zit in 'Gedrag in Context', 'Ontwikkelingspsychologie' en 'School- en pedagogische Psychologie' zitten in 'Doelgroep kinderen en jongeren', …

Zo zijn we ook tot de drie grote leerlijnen 'Gedrag onderzoeken', 'Gedrag beïnvloeden' en 'Professioneel handelen' gekomen. 

Ik vind geen klassiek semestersysteem in jullie opleiding terug?

Dat klopt. Om de studeerbaarheid te verhogen werken we niet met 2 semesters per jaar, maar wel met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 3 à 4 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode sluiten we af met evaluaties gevolgd door feedback. Daardoor kunnen we snel bijsturen. Daarnaast streven we ernaar om verlof écht verlof te laten zijn, in plaats van een verdoken blokperiode.  
 
Concreet:  

  • Periode 1A: na de herfstvakantie krijg je nog 1 week les. Dan volgt een week blok en daarna heb je je eerste examens. 
  • Periode 1B: start na de examens van 1A. Na de wintervakantie krijg je nog 1,5 à 2 weken les. Dan volgt een week blok en daarna heb je examens. Na deze examens volgt een lesvrije week (intersemestrieel verlof). 
  • Periode 1C: start na de lesvrije week. Aangezien de lentevakantie elk jaar anders valt, zullen de examens dus van jaar tot jaar anders vallen (net voor, net na of voor én na de lentevakantie).  
  • Periode 1D: de start varieert van jaar tot jaar, maar ook hier gaat het om 5-6 weken les, 1 inhaalweek en 1 week examens. 
Ik wil graag Klinische Psychologie doen. Kan ik dat bij jullie wel kiezen aangezien er geen afstudeerrichtingen zijn?

In tegenstelling tot andere opleidingen bieden wij inderdaad geen afzonderlijke afstudeerrichting aan (zoals Klinische Psychologie, Bedrijfs- en Schoolpsychologie). In de plaats daarvan profileren we ons als een inhoudelijk brede opleiding. Een keuze maken voor één afstudeerrichting of doelgroep is dus niet nodig. Bij ons doorloop je álle trajecten, al kan je daarin ook wel je eigen accenten leggen.  

Je kan je twee stageperiodes en je bachelorproef dus in totaal verschillende werkvelden voltooien en telkens met andere doelgroepen leren werken. Wil je je liever toch specialiseren, dan kan je je keuze toespitsen op één doelgroep. Ook het keuzepakket in het laatste jaar biedt deze mogelijkheid. 

Op die manier moedigen we onze studenten expliciet aan om doorheen de drie jaar hun eigen profiel samen te stellen, daarmee naar buiten te treden en zo aan de grote noden in het werkveld tegemoet te komen. 

Waarom biedt Toegepaste Psychologie aan Howest geen afstudeerrichtingen aan?

We vinden het belangrijk dat onze studenten breed georiënteerd zijn. We merken dat dit de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhoogt. Later zal je dus in verschillende sectoren en bij verschillende doelgroepen kunnen solliciteren. 

Hoeveel weken stage zal ik lopen?

In het tweede jaar loop je ongeveer 8 weken stage en in het derde jaar 16 weken. 

Welke internationale mogelijkheden zijn er?

Bovenop de internationale evenementen die voorzien zijn in het programma, kan je ook deelnemen aan de inleefreis naar China of India, deelnemen aan een congres in het buitenland of een semester in het buitenland studeren of op stage gaan. 

Zal ik gemakkelijk werk vinden?

Na onze 3-jarige opleiding ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Verder studeren kan, maar hoeft dus in principe niet. Elk jaar kunnen onze afstudeerden snel in zeer diverse sectoren aan de slag. Gemiddeld vind je het gemakkelijkst werk in de context van arbeids- en organisatiepsychologie (uitzendkantoren, HRM-dienst van een bedrijf, …), maar wie de actualiteit volgt, weet dat de noden ook torenhoog zijn in de hulpverleningssector (klinische en schoolse context).

Wat je ook kiest, één ding is zeker: door je brede vorming heb je geleerd om zowel met kinderen en jongeren, volwassenen als senioren te werken. Je kan dus in een brede waaier van sectoren en organisaties aan de slag.  

Kan ik na deze opleiding de master Psychologie/Pedagogie starten?

Dat kan via een schakelprogramma van 1 jaar. Daarna start je de 2-jarige master. 

Kan ik tijdens deze opleiding al een vak van de master Psychologie/Pedagogie volgen?

Zeker! Als keuzevak in het derde jaar kan je Statistiek I aan UGent volgen. Parallel organiseren we aan Howest extra begeleidingssessies. Slaag je, dan ben je al vrijgesteld voor dit vak aan de UGent. Lukt dat niet, dan kan je in het tweede semester nog een pakket andere keuzevakken in afstands- of avondonderwijs opnemen (namelijk 2 vakken uit de verkorte educatieve Bachelor Secundair Onderwijs) om alsnog in juni aan Howest te kunnen afstuderen. Je behoudt hiermee ook je recht op een tweede examenkans voor Statistiek aan UGent.

In het schakelprogramma aan UGent komen heel wat blokvakken aan bod. Dat is een stevig jaar. Als je het programma kan aanvatten met Statistiek I al op zak, kan je meer focussen op de andere vakken. Een bijkomend voordeel om Statistiek I aan Howest al op te nemen, is dat je daarbij extra begeleiding kan krijgen.

Een bijkomend voordeel is dat je op deze manier al je slaagkansen aan de universiteit kan inschatten. Deed je het ondanks al je inspanningen heel slecht op het examen Statistiek, dan weet je dat de masteropleiding te hoog gegrepen is en hoef je niet eerst een jaar te verliezen om tot deze conclusie te komen.  

Welke andere masters zijn nog mogelijk na Toegepaste Psychologie?

Dat zijn er heel wat: Stedenbouw en ruimtelijke planning, Gender en diversiteit, Gezondheidsbevordering, Management en beleid van de gezondheidszorg,  Conflict and development, African studies, Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen, EU-studies, Bestuurskunde en publiek management, Sociologie, Sociaal werk, Stedenbouw en ruimtelijke planning, Archeologie, Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen, Kunstwetenschappen, Oost-Europese talen en culturen, Criminologie, Seksuologie, … 

Kan ik na deze opleiding nog een postgraduaat volgen?

Zeker. Twee postgraduaten aan Howest werken samen met onze opleiding: Oplossingsgerichte Counseling en Coachen van mensen met behulp van paarden. Daarnaast kan je met je diploma ook intekenen op heel wat postgraduaten van andere onderwijsinstellingen. 

Hoeveel kost deze opleiding?

Een overzicht van de kosten van de opleiding vind je via de wegwijzer.

Praktische info

Studentenvoorzieningen en Stuvo

De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) is een professionele dienst die alle studenten van Howest en UGent (campus Kortrijk) de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool of universiteit boeiend, aangenaam en zorgeloos wil maken.

Studentensecretariaat

Voor informatie over je inschrijving aan Howest en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Ben je al overtuigd van je studiekeuze? Nu inschrijven

Getuigenissen

"Howest pakt uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding"

Justine Burggraeve

"Howest pakt uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding"

Justine Burggraeve

Bachelor Toegepaste Psychologie

Mijn keuze voor deze opleiding was snel gemaakt. Ik wilde altijd al weten waarom iemand een bepaald gedrag vertoont. En ik hou ervan om mensen te begeleiden en te helpen. Dat ondersteunen doe je in de praktijk, maar je hebt natuurlijk een theoretische basis nodig. Howest vindt het juiste evenwicht. Uiteraard is het eerste jaar theoretischer dan de andere, maar daar pluk je later de vruchten van, zeker op stage. Die in het laatste jaar opent echt deuren. Nog dit: op de opendeurdagen en in alle communicaties pakt Howest uit met de kleinschaligheid en de persoonlijke begeleiding. Dat kan ik enkel maar beamen. Je kan er nog echt naar een lesgever stappen met een probleem.

"De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk."

Jeroen Verhaeghe

"De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk."

Jeroen Verhaeghe

Bachelor Toegepaste Psychologie

Mijn keuze voor Toegepaste Psychologie was zeer persoonlijk. De hulpverleners die me destijds een zware depressie hielpen overwinnen, hadden zo’n indruk op mij gemaakt dat ik hetzelfde wilde kunnen doen voor anderen. Dat ik een leerstoornis had hield me niet tegen. Ik was geïnteresseerd in de leerstof en dan is deze richting ook haalbaar als je niet zo goed bent in studeren, maar er wel vol voor gaat. De lectoren aan Howest zijn ook enorm begripvol en vriendelijk. Bij de talentcoach kan ik dan weer terecht voor het plannen en organiseren van de opdrachten. En mijn examens, die kan ik doen in een apart lokaal met een aangepaste computer.

"Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. "

Justine Laloo

"Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. "

Justine Laloo

Bachelor Toegepaste Psychologie

Ik studeerde Toegepaste Psychologie en werk als psychologisch consulente in een multidisciplinaire praktijk. Het uitvoeren van diagnostiek zoals het afnemen van een intelligentietest, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot mijn takenpakket. 

Aangezien ik zowel met kinderen, jongeren als volwassenen werk, kan ik de uitgebreide theorie over de ontwikkeling en levensloop van de mens iedere dag opnieuw hanteren. 

Doorheen de opleiding maakte ik ook kennis met verschillende psychologische testen. Door deze in werkcolleges te oefenen met medestudenten kon ik steeds meer vaardigheden in testafnames en scoring verwerven. Dit zorgde ervoor dat ik vol vertrouwen startte in mijn functie als psychologisch consulente. 

Het inoefenen van testen en gesprekstechnieken zoals je ze in de praktijk zou toepassen en hierbij persoonlijke feedback ontvangen van docenten vind ik alvast de grote troef van de opleiding!  Ik ben dan ook heel blij dat ik de opleiding Toegepaste Psychologie heb gevolgd.
 

"Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag."

Ilona Ladygina

"Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag."

Ilona Ladygina

Bachelor Toegepaste Psychologie

Ik heb reeds lange tijd interesse in het menselijk gedrag en het geestelijk welzijn van individuen. Mijn innerlijke drang om anderen beter te leren kennen/begrijpen en te helpen om zich beter in hun vel te voelen, waren de voornaamste redenen die me aanzetten om de richting Toegepaste Psychologie te kiezen. 

Toch zat ik ook met twijfels. Ik was immers anderstalig, woonde pas 2 jaar in België, was 30+ jaar oud en had 2 kinderen. Gelukkig biedt Howest een houvast aan de studenten zoals ik onder de vorm van het opstellen van een individueel traject, echt op maat van de student. Zo lukte het me om mijn gezin en de studie perfect te combineren.

Het contact met de docenten ervaar ik als verbindend en ik voel ondersteuning bij vragen en moeilijkheden. De docenten zijn zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze richting kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij mijn professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid, opgebouwd tijdens de opleiding, enorm gewaardeerd werd.

De opleiding Toegepaste Psychologie helpt mij niet enkel om een mooie leerervaring op te bouwen en om deuren naar de wenselijke setting te openen maar ook om mijn zelfvertrouwen te versterken. Kortom deze opleiding stimuleert mijn professionele en persoonlijke groei!
 

"Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren"

Jorijne Decavel

"Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren"

Jorijne Decavel

Bachelor Toegepaste Psychologie

De menselijke psyche is iets wat me al sinds mijn middelbare schoolcarrière enorm heeft geboeid. De keuze om Toegepaste Psychologie te studeren was dan ook snel gemaakt. Ik studeerde in juni 2014 af. Door mijn stage in het Vrij CLB van Oostende kwam ik in aanraking met het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Ondertussen ben ik al meer dan 7 jaar fulltime aan het werk in één van de scholen die ik begeleidde tijdens mijn stage als BaTP. Ik ging er eerst aan de slag als leerlingenbegeleidster, daarna vervulde ik ook de functie van sociaal verpleegkundige en tot slot koos ik ervoor om fulltime voor de klas te staan. Een keuze die ik in een oogwenk opnieuw zou maken. Hoe langer ik in het werkveld sta, hoe meer ik besef dat mijn achtergrond die ik vanuit mijn opleiding Toegepaste Psychologie meeheb een enorme hulp en invloed heeft in mijn lesgebeuren en ook daarbuiten. Nog steeds vertel ik in geuren en kleuren over de inspirerende kansen die ik kreeg dankzij de lectoren van BaTP.

"De blokken van telkens 8 weken les en examens maken de leerstof vlotter verteerbaar"

Bronte Dumon

"De blokken van telkens 8 weken les en examens maken de leerstof vlotter verteerbaar"

Bronte Dumon

Bachelor Toegepaste Psychologie

Tijdens het eerste jaar heeft de grote inhoudelijke variatie van de bachelor Toegepaste Psychologie me echt verrast. Ook de indeling van het jaar is gevarieerd. Dat wordt namelijk opgesplitst in blokken van 8 weken les en examens. Dit systeem maakt de verwerking van de leerstof zeker gemakkelijker.

Maar waar ik het meeste van hou in deze richting, is de uitstekende relatie tussen docent en student. Heb je moeite met een bepaald deel van de leerstof, dan zijn de docenten altijd bereid om extra uitleg te geven. Ze geven ook tips om de leerstof beter te begrijpen of om te studeren. 

Ik heb hier ook al hele goede vrienden gemaakt. Dat gaat vanzelf, want de meeste studenten uit deze richting zijn zeer sociaal. Dankzij de goede sfeer is mijn overstap vanuit een andere richting zeker vlotter verlopen dan ik had verwacht. De twijfels die ik in het begin had, zijn ook helemaal weg. Nu ben ik heel zeker dat ik hier op mijn plaats zit!
 

"Door de open mentaliteit binnen Toegepaste Psychologie maakte ik snel vrienden."

Birger Baert

"Door de open mentaliteit binnen Toegepaste Psychologie maakte ik snel vrienden."

Birger Baert

Bachelor Toegepaste Psychologie

Als prille twintiger droomde ik er al van om Toegepaste Psychologie te studeren. Pas op mijn 29ste zette ik echter de stap. Dat ging gepaard met heel wat onzekerheid. Zal ik aanvaard worden in een klasgroep waarvan de meeste studenten elf jaar jonger zijn? Ik had nooit echt gestudeerd: hoe begin ik daar dan aan?

Al snel bleek dat het leeftijdsverschil er eigenlijk niet toe deed. Door de open mentaliteit – die is typisch binnen Toegepaste Psychologie – maakte ik snel vrienden. Ik kon ook altijd terecht bij de dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) en de lectoren. Aan Howest zijn die heel begaan met hun studenten. Ze geven de ruimte om iets te vragen, te zeggen of gewoon eens plezier te maken. Het maakte de lessen meer dan aangenaam.

Mijn tijd aan Howest was de beste periode uit mijn leven. Zeker ook omdat ik een tijd in Philadelphia studeerde. Ik kon er proeven van de ‘American college life’ en natuurlijk ook van de cultuur. Ik zag de zon ondergaan vanop de 101ste  verdieping in New York City, maar ik zag ook heroïnegebruikers in de slechtere buurten van Philadelphia. Ik zag het land dus in zijn totaliteit. Een betere ervaring op het vlak van cultuur en diversiteit bestaat niet. In het buitenland ben ik ook gegroeid als persoon. Ik mis de warmte van mijn Amerikaanse vrienden nog steeds. 

Het is fijn om het diploma op zak te hebben. De studierichting is echter veel meer dan competenties verwerven. Voor mij is Toegepaste Psychologie een plaats waar ik me thuis voelde, waar mijn netwerk fors is uitgebreid en waar succeservaringen mijn zelfvertrouwen hebben gesterkt. Kortom, mijn leven is in drie jaar Toegepaste Psychologie veel veranderd.
 

"Het buddy project gaat ook verder dan de leerstof. Als er iets is weet ik dat ik altijd bij één van mijn meters terecht kan."

Quintina Jonckheere

"Het buddy project gaat ook verder dan de leerstof. Als er iets is weet ik dat ik altijd bij één van mijn meters terecht kan."

Quintina Jonckheere

Bachelor Toegepaste Psychologie

Emma, Liese en Lisa zijn mijn meters. Na het kennismakingsmoment werd er een facebookpagina gemaakt en spraken we een dag af om samen te lunchen. Via de facebookpagina houden we regelmatig contact. Mijn meters geven mij tips over het studeren voor bepaalde vakken, welke taken we best snel aanpakken, ze helpen ons moeilijke theoretische stukken te begrijpen…

In de groep zitten we met 3 meisjes uit het eerste jaar: Amber, Emily en ik. Het is ook leuk in deze groep elkaar te helpen. Door elkaar aan taken te herinneren, maar ook door vragen aan elkaar te stellen tijdens de examenperiode. Ook na de examens deelden we onze punten met elkaar via Facebook. Het is een opluchting om altijd naar iemand te kunnen berichten als je het moeilijk hebt met iets, iets niet begrijpt, vragen hebt over zaken van het volgende schooljaar, zoals stage…

Het buddy project gaat ook verder dan de leerstof. Als er iets is weet ik dat ik altijd bij één van mijn meters terecht kan.

Kortom, ik vind het buddyproject echt geslaagd, ik kan geen negatieve commentaar vinden. Ik heb dan ook echt enorm toffe meters.

"De brede waaier aan mogelijkheden houdt de opleiding boeiend en interessant."

Justine Germonpré

"De brede waaier aan mogelijkheden houdt de opleiding boeiend en interessant."

Justine Germonpré

Bachelor Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie aan Howest Brugge heb ik als zeer positief ervaren. De opleiding heeft mij zowel professioneel als persoonlijk gevormd. Het is een zeer praktische opleiding met voldoende theoretische achtergrond. Er zijn voldoende mogelijkheden om de theorie toe te passen in praktijk. Ik vind het positief dat je niet moet kiezen tussen de vier werkvelden. De brede waaier aan mogelijkheden houdt de opleiding boeiend en interessant.

"De praktijkgerichte opleiding maakt dat hun alumni onmiddellijk inzetbaar zijn."

Fran Geedts

"De praktijkgerichte opleiding maakt dat hun alumni onmiddellijk inzetbaar zijn."

Fran Geedts

Bachelor Toegepaste Psychologie

Binnen CLB Connect werken we graag samen met de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Doordat er vanuit het opleidingsteam veel rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en vernieuwingen in het werkveld, vinden we bij hen steeds waardevolle stagiairs én collega’s. De praktijkgerichte opleiding maakt dat hun alumni onmiddellijk inzetbaar zijn voor diagnostiek en testing, maar ook voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen, ouders én leerkrachten.

Nu aan de slag bij ...

directeur CLB Connect

"De inleefreis ‘India from within’ was een ongelofelijke ervaring die me zowel als mens en als toekomstig psychologisch consulent enorm heeft verrijkt."

Bieke Longeville

"De inleefreis ‘India from within’ was een ongelofelijke ervaring die me zowel als mens en als toekomstig psychologisch consulent enorm heeft verrijkt."

Bieke Longeville

Bachelor Toegepaste Psychologie

De inleefreis ‘India from within’ was een ongelofelijke ervaring die me zowel als mens en als toekomstig psychologisch consulent enorm heeft verrijkt. Het ervaren van het leven in een collectivistische cultuur, de Indische visie op hulpverlening, problematieken als kindhuwelijken en het kastensysteem waren echte eyeopeners. Van India wordt gezegd ‘you’ll either love it or hate it.’ Ik heb India voor altijd in mijn hart gesloten

Volg de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie op sociale media