Verkort traject bachelor kleuteronderwijs

Wat mag ik verwachten als ik kies voor de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs in verkort traject aan Howest?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Kies je voor opleiding bachelor kleuteronderwijs in een verkort traject dan kun je op 1 jaar tijd een extra onderwijsdiploma behalen. Dit traject kan je zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs volgen. 

Kies je voor de opleiding bachelor kleuteronderwijs aan howest, dan kies je ervoor opgeleid te worden tot een leerkracht die oprecht is in zijn leerkracht-zijn. Wat we beogen, is een leerkracht die bewust en vol vertrouwen het verschil durft maken: een leerkracht die inspireert, creëert en enthousiasmeert. Iemand die zich in verwondering laat brengen door de leefwereld van zijn kleuters en op zijn beurt kleuters verwondert.

Als leerkracht kleuteronderwijs bouw je samen met je kleuters een veilige en gestructureerde leeromgeving op. Je treedt oprecht in interactie en speelt adequaat in op de diversiteit van jouw klasgroep. Je ondersteunt de kleuters in hun totale ontwikkeling. Je beweegt kleuters tot leren en stimuleert hen om initiatief te nemen om de wereld om hen heen te ontdekken en te ervaren.

Als leerkracht kleuteronderwijs ben je ook een creatief ontwerper. Je creëert interactieve experimenteerruimtes, waarbinnen kleuters zich durven ontplooien. Je geeft met een waarderende blik feedback om groei teweeg te brengen. Je benut leerkansen door didactische, technologische en vakinhoudelijke expertise te integreren en je past competenties flexibel toe om authentieke uitdagingen in uiteenlopende situaties op te lossen. Vanuit een kritisch onderzoekende houding actualiseer je jouw kennis en maak je in het belang van de lerende kleuters bewuste keuzes. Met een open blik durf je nieuwe paden te bewandelen. Als zelfsturende leerkracht reflecteer je en neem je gericht actie om de veranderingen en vernieuwingen die op het onderwijs afkomen met kritische zin te omarmen.

In je leerkracht-zijn ga je verbindingen aan met andere (internationale) partners om het schoolteam uit zijn grenzen te laten breken. Groeien met elkaar, leren uit collectieve ervaringen en gezamenlijke ambities koesteren met respect voor ieders eigenheid geeft dit leren een nieuwe dimensie.

In de lerarenopleiding staat elke lector model voor deze leerkracht. De lerarenopleiding van howest is in deze een lanceerplatform voor jouw levenslange ontwikkelingsproces als leerkracht. We begeleiden jou door pedagogische en didactische kaders, actuele inhouden en ervaringen in het werkveld aan te reiken. In de opleiding kiezen we voor interactieve en innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, wel praktische didactische ateliers en veel praktijkervaringen. Doen is immers ervaren en groeien als leerkracht. Jouw eigen kwaliteiten en sterktes ontdekken. Nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en toepassen. Je staat hierin niet alleen. Een ervaren lectorenteam begeleidt je tijdens het volledige opleidingsprogramma.

Kom ik in aanmerking voor een verkort traject in de opleiding bachelor kleuteronderwijs?

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Heb je al een bachelordiploma onderwijs of een masterdiploma in combinatie met een diploma specifieke lerarenopleiding, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van 1 jaar. Via een verkort traject kun je een extra onderwijsdiploma behalen op 1 jaar tijd. Aan jou om deze opportuniteit te benutten.

Een verkort traject kan zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs worden gevolgd. Op deze manier kun je werk en studie makkelijk combineren.

Hoe ziet een verkort traject eruit in de opleiding bachelor kleuteronderwijs?

howest illustraties_programma cropped.png

Een verkort traject is samengesteld uit verschillende modules verspreid over 2 semesters. Dit traject kan je zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs volgen. Naast het verwerven van nieuwe inhouden, bewijs je je reeds opgedane pedagogische kennis in een stage die als jaarmodule opgenomen wordt.

Het toekennen van vrijstellingen gebeurt door de trajectbegeleider van de opleiding en wordt geregeld door het onderwijs- en examenreglement van howest.

Belangrijk! Dien jouw dossier tijdig in. Deadlines voor het indienen van dit dossier en het aanvragen van vrijstellingen zijn 30 april en 30 november. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider van de opleiding. 

Download hier de opleidingsfiche in pdf

Hoe ziet mijn gemiddelde week/dag eruit?

howest illustraties_locatie cropped.png

In de opleiding werken we met een flexibel lesrooster. Weekroosters kunnen immers verschillen. Enkel de contacturen die aan modules gekoppeld zijn, worden ingeroosterd. We streven naar een evenwichtig weekrooster waarbij ten vroegste gestart wordt om 8.30 uur en waarbij je ten laatste om 17.45 uur jouw dag op howest kunt afsluiten.

Kies je ervoor om het verkort traject in afstandsonderwijs te volgen dan is fysieke aanwezigheid op de campus niet vereist en kies je de invulling van je week/dag zelf. Wens je toch enkele lessen bij te wonen dan ben je van harte welkom.

Hoe groot zijn de klasgroepen waarin ik terecht kom?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Afhankelijk van jouw traject sluit je aan bij klasgroepen die gemiddeld een 30-tal studenten telt. Door de intense samenwerking met de opleiding bachelor lager onderwijs, kun je ook af en toe in een iets grotere groep terecht komen.

Nog vragen?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png