Jouw toekomst als stadsmaker

Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare professional die fel gegeerd is bij bedrijven, de overheid, studie- en architectenbureaus, grote bouwbedrijven, projectontwikkelaars of nutsmaatschappijen.

Naargelang je interesse kan je je professionele loopbaan zelf richting geven als bachelor in de Built Environment.

Waar ga je later werken?

Je kan zowel in bedrijven als bij de overheid aan de slag. In studiebureaus en bij grote bouwbedrijven, bij projectontwikkelaars of nutsmaatschappijen.

Als communicatie- en procesmanager word je een nog vrij nieuwe maar in de toekomst steeds belangrijkere schakel in het bouwproces van de Built Environment. 

Enkele voorbeelden

The Penta

Je bouwt mee aan de leefbare ‘gebouwde omgeving’ van morgen.

In onze thuisstad Kortrijk zou je bijvoorbeeld ingeschakeld kunnen worden voor grootschalige projecten, zoals de opwaardering van de verlaagde Leieboorden, de herbestemming van de voormalige Van Marcke-site of de ontwikkeling van de Howest-campus Kortrijk Weide.