Overslaan en naar de inhoud gaan

De gezondheidszorg in België staat onder druk; enerzijds de kostprijs van goede gezondheidszorg, wijziging in demografische populatie, een exponentiële groei in technologische applicaties, alsook een groeiende groep van mensen met multiple chronische aandoeningen. Om een oplossing te kunnen bieden, streeft men er oa naar om de opnames in ziekenhuizen zo kort mogelijk te houden met een snellere doorstroming naar de vertrouwde school-, werk- en thuissituatie. Om de brug te slaan tussen het ziekenhuis en deze vertrouwde omgevingen zijn de verschillende revalidatiedisciplines in het ziekenhuis belangrijk. Deze zijn betrokken vanaf de acute fase en moeten patiënten kunnen laten doorstromen op korte termijn naar de subacute, en mogelijks, chronische fase in het vertrouwde habitat van de patiënt.

Het gebruik van technologie kan het verschil maken. Vooral het gebruik van (mobiele) applicaties zoals virtual/augmented reality (VR/XR), samen extended reality (XR), evolueren snel en worden door de sterk dalende kostprijs van hard- en software bereikbaar binnen de context van revalidatie. Deze XR-interfaces bieden een aantal voordelen ten opzichte van de huidige (behandel-)methodes. Een eerste voordeel is dat deze het mogelijk maken om taken die in het dagelijkse leven niet zonder gevaar zijn, op een veilige doch realistische manier te kunnen inoefenen. Het tweede is dat bij het gebruik van XR applicaties verschillende (gedrags-) parameters van de patiënt kunnen worden gemeten (bewegingen, oogbeweging, stress,…) waardoor deze applicaties gepersonaliseerd kunnen worden opgebouwd. Het feit dat mensen op een gecontroleerde manier verder kunnen oefenen in hun thuissituatie na ontslag uit het revalidatiecentrum is een derde groot voordeel.