Overslaan en naar de inhoud gaan

SKILL-ID

In dit project wordt gestreefd om sociaal-emotionele vaardigheden, zoals leergierigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en stressbestendigheid, op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen.

Sociaal-emotionele vaardigheden worden steeds belangrijker in onze maatschappij, gekenmerkt door VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity). Verschillende stakeholders, waaronder overheidsinstanties, de arbeidsmarkt, onderwijsinstellingen en hun studenten, ervaren een groeiende behoefte om rond deze thema's te werken en de vaardigheden verder te ontwikkelen. Een voorbeeld is het Vlaamse actieplan Levenslang Leren, waarin leergierigheid als essentiële vaardigheid wordt benadrukt om individuen in staat te stellen zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen en hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Het project streeft ernaar om de maatschappelijk relevante vaardigheden op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen binnen de opleidingen Toegepaste Psychologie, Orthopedagogische Begeleiding en Devine. Door samen te werken met deze opleidingen worden niet alleen de validiteit en bruikbaarheid van de instrumenten getest, maar wordt ook inzicht verkregen in welke rol deze vaardigheden spelen doorheen de opleiding en voor professionals in het werkveld.

De inzichten uit dit onderzoek zullen worden ingebed in de opleidingen door een gedeelde taal te ontwikkelen voor deze vaardigheden en concrete instrumenten aan te reiken om deze vaardigheden te meten in functie van het ontwikkelproces van de student. De resultaten worden gedissemineerd binnen het hoger onderwijs.