Overslaan en naar de inhoud gaan

Het creëren van gelijke kansen voor kwetsbare groepen is een topprioriteit voor het Vlaamse onderwijsbeleid. Kwaliteitsvol kleuteronderwijs en lager onderwijs dat drempels kan overwinnen is daarbij essentieel. Het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ wil bijdragen aan een versterkte professionaliteit in omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede bij toekomstige leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs . In het project 'TACO' gaat Howest lerarenopleiding met vier basisscholen aan de slag. De taalcoach (TACO) vormt samen met de leerkrachten een professionele leergemeenschap. Tijdens een schooljaar wisselen ze uit over de aanpak in de klas om zo het taalbeleid te verbeteren. Dit intensief begeleidingstraject draagt bij tot het ontplooien van een krachtige taalleeromgeving waar elk kind geniet van een warme interactie met de klasleerkracht. Naast de vier basisscholen in het coachingstraject gaan studenten uit de opleidingen kleuter- en lager onderwijs aan de slag op stage. Ze implementeren concrete activiteiten die versterkend werken voor een krachtige leeromgeving. Deze feedback wordt verzameld en draagt bij aan de ontwikkeling van een onderbouwd coachingstraject.